Studentenraad volgend jaar met 18, Stuvoraad met 20

Het leukste, na je democratisch recht te hebben geleefd door te stemmen, is het wachten op de uitslag van je daad. De stemmen zijn geteld en de lijst met winnaars is bekend.

Alles nog eens op een rijtje

Vanaf volgend academiejaar wordt de Studentenraad in een nieuw jasje gestoken. De aangepaste verkiezingsprocedure is daardoor dit jaar al toegepast.

Kandidaten zijn ingedeeld in twee kieskringen: universitair en facultair. De Studentenraad voor het academiejaar 2015-2016 zal bestaan uit vier studenten die rechtstreeks gekozen worden via de universitaire kieskring. Zij zullen de volledige studentenpopulatie vertegenwoordigen. Het tweede deel van de Raad bestaat in principe uit twee vertegenwoordigers per faculteit en wordt ook door de studenten rechtstreeks gekozen. Door een tekort aan kandidaten bij de faculteiten Rechten en Criminologie (RC) en Psychologie en Educatiewetenschappen (PE) krijgen deze dus slechts één vertegenwoordiger. Opmerkelijk, aangezien vooral RC een grote faculteit is.

De toekomstige Studentenraad zal dus uit achttien leden bestaan in plaats van de geplande twintig.

Zij die niet verkozen zijn, zullen als plaatsvervangers dienen, per kieskring en gerangschikt volgens het aantal stemmen die ze verkregen hebben.

Addendum genderevenwicht Stuvoraad

De Stuvoraad moet paritair samengesteld zijn: een helft wordt rechtstreeks door de studenten verkozen, de andere helft moet door de Raad van Bestuur worden aangeduid. In principe zijn de leden van de Studentenraad ook de leden van de Stuvoraad. De vreemde aanduidingsconstructie is het resultaat van het Stuvodecreet. Dat bepaalt hoe de stuvoraden samengesteld moeten worden. Het evenwicht is aan de VUB dus louter symbolisch en betekent vooral dat de Stuvoraad een even aantal leden moet hebben.

Hetzelfde decreet legt ook nog een genderquotum op. Dit betekent dat tenminste een derde van de leden tot het andere geslacht moet behoren.

De Stuvoraad komt in de knel met het genderquotum. Er zijn maar vijf vrouwen gekozen, maar dat moeten er volgens de regels zes zijn. Simpelweg een vrouw toevoegen is niet genoeg, want dan zijn er negentien leden en dat is oneven. Uiteindelijk moeten er dus twee niet-verkozen vrouwen gecoöpteerd worden in de Stuvoraad. Pas dan voldoet de raad aan alle regels. De Stuvoraad van 2015-2016 zal dus uit twintig leden bestaan, waarvan zeven vrouwen.

De extra vrouwen worden in eerste instantie gezocht onder de plaatsvervangers in de Studentenraad. Zij die een mandaat in de Stuvoraad behartigen, kunnen hun motivatie naar voren brengen; de Studentenraad maakt dan een lijst en de Raad van Bestuur heeft het laatste woord.

De verkozenen in de facultaire kieskring

De namen van de plaatsvervangers, die een kandidaat kunnen opvolgen na ontslag, staan tussen haakjes.

LW
Olivier Goessens
Lorenzo Neirinckx
(Bert Van der Gucht)

RC
Dominic Jubitana

ES
Camille Debacq
Dominiek Stroo
(Suzanne Miedema)

PE
Simon Vermeersch

WE
Jeremy De Plecker
Florence Gossiaux

IR
Jarne Verelst
Michael Spronck
(Gevorg Demurchyan, Krishan Kumar Harkhoe en Yuchen Zhang)

GF
Julie Bussche
Maxime Vande Vyver
(Asher Serrana)

LK
Jonathan Hooft
Maarten Wuijts

De verkozenen in de universitaire kieskring:

Camille De Koninck
Isabeau Hufkens
Thijs Stuyver
Désiré Gahide

(Inez Nivelle)
(Anaïs Mbesse)
(Korneel Smolders)
(Sounia Agourram)
(Johan Wouters)
(Hamza Rarou)
(Jean Amasihohu)
(Yvan Dheur)

0 Comment