Brusselse studenten nemen vaker de fiets, maar de helft fietst nog steeds nooit

© De Moeial, Sarah Hamdi
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal fietsende studenten in Brussel gestegen. Bijna de helft van de studenten geeft nu aan de fiets te gebruiken in de stad tegenover 33 procent vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête die studentenservicedesk Brik heeft afgenomen bij zo’n 1000 Brusselse studenten.

Hoewel de fietsende student in opkomst is, geeft 52 procent van de respondenten nog steeds aan nooit te fietsen. Vorig jaar maakte die groep nog 67 procent van de studenten uit. De fiets wint dus wel aan populariteit, maar nog steeds neemt meer dan de helft van de studenten nooit de fiets. 22 procent van de studenten geeft aan een ‘fervent fietser’ te zijn, die minstens een keer per week de fiets neemt.

Minder enthousiaste fietsers

Odisee-studenten fietsen beduidend minder dan studenten van andere instellingen: slechts twee vijfde van de Odisee-studenten fietst weleens en als ze fietsen dan doen zij dat het minst fervent. De helft van de Odiseestudenten pendelt tussen de thuisstad en Brussel. Bij andere instellingen maken pendelstudenten gemiddeld slechts een derde van de studentenpopulatie uit.

Pendelstudenten blijken de minst enthousiaste fietsers te zijn: slechts een kwart van alle pendelaars neemt weleens de fiets in Brussel. Dat zou meteen een verklaring kunnen zijn van het lage fietsgebruik door Odiseestudenten.

Wie niet fietst of pendelstudent is, ziet waarschijnlijk weinig van Brussel. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat slechts 33 procent van de pendelaars en 41 procent van de niet-fietsers een MIVB-abonnement hebben. Zij verplaatsen zich in Brussel naar alle waarschijnlijkheid meestal te voet. En dat beperkt natuurlijk ook hun actieradius in de stad.

Mentale kloof

“Net zoals uit het onderzoek van vorig jaar reeds bleek, is de kans dus reëel dat er voor deze studenten een grote mentale kloof bestaat tussen het Brussel dat ze met hun campus associëren en de rest van Brussel, de grootstad”, stelt het rapport. De helft van de fietsers blijkt de fiets te combineren met het MIVB-abonnement. De onderzoekers denken dat hun verplaatsingen daarom ‘ruimer en veelzijdiger’ zijn.

Aan de hand van dit onderzoek stippelt Brik het fietsbeleid voor het komende jaar uit. De organisatie promootte ook vorige jaren het fietsen in de stad, maar zal in de toekomst nog meer inzetten op fietsbezit. “Het niet beschikken over een fiets is nog altijd een van de belangrijkste redenen om niet te fietsen”, zegt de organisatie in het onderzoeksrapport.

De Villo-actie, die studenten recht geeft op zes maanden gratis fietsen met de Villo-deelfietsen, wordt volgend academiejaar verlengd en gedigitaliseerd. Ook zal Brik studenten weer plooifietsen te koop aanbieden aan een gereduceerd tarief. De Marché Vélo’s en de fietstours die Brik organiseert, krijgen volgend jaar navolging.

 


Over de methodologie: “De fietsenquête kon van 2 december 2014 tot en met 18 januari 2015 online en offline ingevuld worden. De enquête werd 1.062 keer ingevuld en na een strenge selectie bleven er 1.003 deelnemers over die zeker aan een Nederlandstalige onderwijsinstelling in Brussel studeren. Het onderzoek levert een representatieve meting met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent op een foutmarge van 3,04% ten opzichte van de totale studentenpopulatie (28.000 studenten).”

0 Comment