VUB nodigt Israëlisch ambassadeur uit op IAW, organisatie annuleert nu zelf lezing Catherine

Als gevolg hiervan gelastte de organisatie de lezing van Catherine vanavond zelf af. De organisatie verklaart: “Het evenement van deze avond is afgelast omwille van een inperking op de academische vrijheid van informatievergaring en vrijheid van mening en door de interventie van de Israelische ambassade als externe macht in de organisatie van de Vrije Universiteit Brussel, zogenaamd een bolwerk van vrij denken en een zogenaamd onafhankelijke instelling.”

VUB’s principes

De organisatie ziet zich daarin gesterkt door Catherine zelf. Ook hij “weigert een lezing te laten doorgaan onder het mom van evenredigheid en onder de externe druk van belangengroepen.” In een online petitie verdedigen ze het recht op organiseren en uitoefenen van de academische vrijheid, zonder censuur van de Israëlische ambassade. Het ingrijpen van het rectoraat staat immers lijnrecht tegenover de principes waar de VUB voor staat, zo stelt de organisatie.

Aan onze redactie liet de organisatie nog weten dat Catherine zelf met het idee was gekomen om zijn lezing niet te laten doorgaan. Zo wilde hij een duidelijk signaal aan VUB en rectoraat geven dat de inmenging van de Israëlisch ambassadeur absoluut niet door de beugel kan.

Het Skype-interview met Jarrar (woensdag) en de getuigenis van Shapira (donderdag) zouden wel doorgaan zoals gepland. Net om die tegeneis te bereiken, heeft de organisatie de online petitie gestart.

De organisatie van de Israeli Apartheid Week (IAW) heeft de lezing van Lucas Catherine van vanavond geannuleerd. In de plaats houdt het een discussieavond met als thema: De inmenging van de ambassade in het programma van de IAW. Eerder vandaag had de VUB aan onze redactie nog laten weten dat de lezing van Catherine alsnog mocht doorgaan. Het had wel eerst zelf de ambassadeur van Israël uitgenodigd op de lezing om desgevallend wederwoord te geven.

De VUB uitte gisteren haar ongenoegen over de programmatie van de Israeli Apartheid Week. In een eis de programmatie te wijzigen, wilde het rectoraat tegemoet komen aan de onvrede van Israëlisch ambassadeur Jacques Révah. Deze vond vooral het Skype-interview met Khalida Jarrar, lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), en de getuigenis van ex-gevechtspiloot van het Israëlisch leger Yonatan Shapira erg verontrustend.

“Opdat beide visies aan bod zouden komen” diende de organisatie op zoek te gaan naar extra sprekers. De lezing van Lucas Catherine, auteur van onder andere De Israëllobby, mocht zelfs niet doorgaan, aangezien de aanvraag voor de lezing slechts melding maakte van een infoavond over petroliumvervuiling in Peru. Vandaag het VUB-rectoraat onze redactie echter weten dat de VUB gedeeltelijk terugkwam op haar beslissing. Catherine mocht vanavond alsnog spreken.

“Uitgebalanceerde discussie”

Wat de eis tot aanpassing van de programmatie betreft, zowel van de lezing van Catherine als de getuigenissen van Shapira en Jarrar, houdt het rectoraat weliswaar voet bij stuk. “De activiteiten zullen doorgaan zoals gepland, maar we stellen als voorwaarde dat er een gelegenheid tot een wederwoord komt”, aldus het VUB-rectoraat. Daarom werd de ambassade van Israël uitgenodigd voor zowel de lezing van Catherine als de getuigenissen van Jarrar en Shapira. Zij zouden het recht krijgen om vragen te stellen of een persoonlijke mededeling te doen. De VUB hoopte hiermee een “uitgebalanceerde discussie” te bekomen.

“Het ingrijpen van het rectoraat staat lijnrecht tegenover de principes waar de VUB voor staat.”

Organisatie IAW

0 Comment