Dit zijn de kandidaten voor de studentenverkiezingen

De kandidatenlijsten voor de aanstormende studentenverkiezingen zijn bekendgemaakt. Van dinsdag 10 maart tot en met maandag 30 maart kan u uw stem uitbrengen voor de eerste ronde. Wordt de kiesdrempel van 25 procent niet bereikt, volgt een tweede kiesronde van vrijdag 20 april tot en met maandag 4 mei.

Voor de trouwe stemmers onder ons wordt het gewijzigde kiesreglement even wennen. Kandidaat-studentenvertegenwoordigers komen immers niet meer op in afzonderlijke verkiezingen voor de Raad van Bestuur, Onderwijsraad en Studentenraad/Stuvoraad. Deze stemprocedure werd als omslachtig ervaren en moest plaats maken voor getrapte verkiezingen. De student zal weliswaar eenvoudiger en sneller zijn stem kunnen uitbrengen, maar de kandidaat-raadsleden boeten aan zekerheid in.

Getrapte verkiezingen

Studenten kunnen zich immers niet langer kandidaat stellen voor een bepaalde raad, maar simpelweg voor een mandaat als studentenvertegenwoordiger. Voortaan gaat men uit van zowel een facultaire kieskring als een universitaire kieskring die de ganse studentenpopulatie omvat.

Binnen de facultaire kieskring zijn enkel studenten van de overeenkomstige faculteit kiesgerechtigd. De twee kandidaten met de meeste stemmen achter hun naam, geraken verkozen. Normaliter zouden de acht faculteiten dus goed zijn voor zestien zitjes. Daar de verkiezing in zowel de faculteit Recht en Criminologie als Psychologie en Educatiewetenschappen slechts één kandidaat wist te enthousiasmeren, zal de facultaire kieskring slechts veertien studentenvertegenwoordigers voortbrengen.

Binnen de universitaire kieskringen meldden twaalf kandidaten zich voor een mandaat. Slechts vier daarvan zullen daadwerkelijk zetelen. Uit de verkozen kandidaten van beide kieskringen draagt de Studentenraad vervolgens haar eigen leden voor aan de diverse raden waarin studenten een stem hebben.

Ook van het systeem van plaatsvervangers is men afgestapt.

Wisselend engagement

Opvallend: de faculteit Ingenieurswetenschappen telt maar liefst vijf kandidaten. De faculteit stond voorgaande jaren nochtans niet echt te boek als bovenmatig geëngageerd. Verder komen elf kandidaat-studentenvertegenwoordigers voor de tweede maal op in een verkiezing. Vier daarvan zullen zelfs voor de derde maal meedingen naar een mandaat in één van de verschillende raden.

Met slechts negen vrouwen op een totaal van tweeëndertig kandidaturen is het overigens slecht gesteld met de gendergelijkheid. De Stuvoraad werd immers decretaal verplicht om een derde van haar raadsleden bij het vrouwelijke geslacht te zoeken. Dit zal voor de samenstelling van de raad een interessante evenwichtsoefening betekenen.

De kandidatenlijst voor de studentenverkiezing ziet er als volgt uit.

Facultaire kieskring (twee mandaten per faculteit te begeven)

LW

Olivier Goessens
Lorenzo Neirinckx
Bert Van der Gucht

RC

Dominic Jubitana

ES

Suzanne Miedema
Dominiek Stroo
Camille Debacq

PE

Simon Vermeersch

WE

Jeremy De Plecker
Florence Gossiaux

IR

Krishan Kumar Harkhoe
Gevorg Demurchyan
Jarne Verelst
Yuchen Zhang
Michael Spronck

GF

Asher Serrana
Julie Bussche
Maxime Vande Vyver

LK

Maarten Wuijts
Jonathan Hooft

Universitaire kieskring (vier mandaten te begeven)

Désire Gahide
Thijs Stuyver
Jean Amasihohu
Korneel Smolders
Isabeau Hufkens
Anaïs Mbesse
Camille De Koninck
Inez Nivelle
Johan Wouters
Sounia Agourram
Yvan Dheur
Hamza Rarou

0 Comment