Naakte Noorse studenten als symbool in succesvolle strijd tegen inschrijvingsgeld

Noorse studenten gingen uit de kleren als protestactie tegen het regeringsvoorstel om inschrijvingsgeld in te voeren voor niet-Europese studenten. De Noorse regering heeft hen niet lang in de kou laten staan, want het voorstel werd ingetrokken.

Noorwegen is erg gesteld op het gratis hoger onderwijs dat voorzien is voor de eigen en internationale studenten. Dat fundamenteel principe werd even in gevaar gebracht door de conservatieve partij Høyre. Volgend jaar zijn er immers besparingen gepland op de subsidies van het hoger onderwijs. Deze bedragen 80,5 miljoen Noorse Kronen, wat omgerekend een kleine 10 miljoen euro is. De conservatieve partij wilde die besparing realiseren door de niet-Europese studenten inschrijvingsgeld te laten betalen.

Verschillende studentenorganisaties waren ontzet door het idee dat de niet-Europese student voor de kosten zou moeten opdraaien. Zij zien dit als een eerste stap in de richting naar verplicht inschrijvingsgeld voor iedereen. Daarom protesteerden ze op 17 november, tevens de Internationale Dag van de Student. Enkele studenten van de Sogn og Fjordane University College deinsden er niet voor terug om naakt hun verontwaardiging te uiten. Dit werd als symbool gebruikt om het gebrek aan diversiteit op de universiteitscampussen aan te tonen als de internationale studenten in kleinere aantallen naar Noorwegen zouden komen om te studeren.

Met succes werd het regeringsvoorstel neergehaald doordat onder andere de christendemocraten en de liberalen er niet mee akkoord gingen, zo meldt het Digitaal Universiteitsblad (DUB) van de Universiteit Utrecht. Zoals de rector van de universiteit van Oslo, Ole Petter Ottersen, benadrukt, is de gelijkheid tussen alle studenten een prioriteit. Buurland Zweden heeft recentelijk het inschrijvingsgeld voor niet-Europese studenten ingevoerd, wat daar heeft gezorgd voor een europeanisering van de studentenpopulatie. Met hun protest willen de Noorse studenten dat scenario in eigen land vermijden.

0 Comment