Stuvoraad herziet controversieel kotenbeleid

De Stuvoraad heeft vandaag, op de plenaire vergadering, met één onthouding en dertien stemmen pro het toewijzingsbeleid van VUB-koten gewijzigd. Opnieuw verschuiven de prioriteiten. Heraanvragers die al een of twee jaar een VUB-kot huren, krijgen voorrang.

De prioriteitenlijst voor wie een VUB-kot wil huren wordt opnieuw aangepast. Vanaf volgend academiejaar komen er weer zeven categorieën in de plaats van de huidige drie. De nieuwe rangorde lijkt daarmee sterk op het oorspronkelijke kotenbeleid, dat vorig academiejaar pas gewijzigd is. De belangrijkste vernieuwing komt daarentegen tegemoet aan het grootste punt van kritiek. Heraanvragers die huidig academiejaar voor het eerste of het tweede jaar een kot betrekken, krijgen immers de op een na hoogste prioriteit, na de generatiestudenten.

De heraanvragers die al drie jaar een VUB-kot hebben, zullen met de nieuwe regeling echter onderaan de prioriteitenlijst bengelen, achter de groep studenten die voor het eerst een VUB-kot aanvragen en achter de ‘zij-instromers’ (niet-VUB-studenten reeds ingeschreven in het hoger onderwijs). Tot deze laatste categorie behoren ook de internationale studenten: zij zullen dus niet genieten van een voorkeursmaatregel.

De Stuvoraad, met zowel bestuur als raadsleden opvallend op dezelfde lijn, maakt zich bovendien sterk dat heraanvragers die al drie jaar of meer op kot zitten, nog steeds kans maken op een kamer. Althans, zolang er genoeg koten beschikbaar zijn: hun grootste kans op een kot is wanneer er na de tweede zit opnieuw enkele vrijkomen. Tegelijkertijd geeft de raad grif toe dat zowel studenten die reeds langer dan drie jaar een VUB-kot bewonen, als de zij-instromers en VUB-studenten die voor het eerst een kamer aanvragen, grotendeels uit de boot vallen, zij het voor tijdelijke duur.

Nieuwbouw

Aan de basis van de kwestie ligt een nijpend kotentekort. Volgens de raad heeft dat alles te maken met de uitzonderlijke situatie waarin de VUB zich de volgende twee jaar zal bevinden. Immers, tussen 2016 en 2018 komt het nieuwe VUB-gebouw met 650 studentenkamers er en worden de campuskoten buiten gebruik gesteld. Een herziening van het kotenbeleid was dan ook prangend, maar kan pas volledig effect hebben wanneer de nieuwe koten er komen. De Stuvoraad had “de keuze: ofwel een overgangsmaatregel uitstippelen, ofwel een beleidsplan voor lange termijn uitschrijven. We kiezen voor continuïteit en een einde aan de onzekerheid. We kunnen niet elk jaar sleutelen aan de toewijzingsprioriteiten.”

De raad wil bovendien van een heldere communicatie naar de studentengemeenschap een speerpunt maken. Aanvragers zouden in augustus tijdig moeten weten of ze in de nabije toekomst op een kamer kunnen rekenen, of pas in oktober. Ook komen er infosessies, zowel in Etterbeek als in Jette. “De kamertoewijzing begint al vanaf 15 mei en iedereen moet voor 7 juli hebben bevestigd of geannuleerd. Dit houdt dus in dat we een vroegere communicatie kunnen verzorgen en studenten eerder weten waar ze aan toe zijn”, zo stelt de Raad.

Hobbelig parcours

De regeling die dit academiejaar van kracht ging, kon rekenen op sterke tegenstand vanuit de studentenpopulatie. Nieuwe studenten kregen bij de start van academiejaar 2014-2015 absolute voorrang. Op de tweede plaats kwamen studenten die reeds eerder ingeschreven waren aan de VUB, maar voor het eerst een VUB-kot aanvroegen. De laagste prioriteit was volgens de huidige regeling weggelegd voor de heraanvragers.

Het was dan ook vooral deze laatste groep heraanvragers die de maatregel als onrechtvaardig aanvoelde. Er stak protest op. Hen was immers voor minstens drie jaar een kot beloofd. Een bijkomstige doorn in het oog van deze studenten was de bepaling dat, wanneer zou blijken dat niet alle heraanvragers ook op een VUB-kot konden rekenen, een verdere voorrangsregeling was uitgedokterd die gestoeld was op het principe: hoe meer jaren op een VUB-kamer, hoe minder prioritair. Zo werd het schier onmogelijk om drie jaar, laat staan een volledige academische carrière in een VUB-kot te wonen.

Het nieuwe beleid is volgens de Stuvoraad gestoeld op de wens om studenten minstens drie jaar te laten vertoeven op een VUB-studentenkot. Emma Op de Beke, vicevoorzitter: “In dit opzicht vonden de protesterende studenten gehoor bij hun vertegenwoordigers. We willen een sociaal beleid voeren. Generatiestudenten blijven voorrang genieten omdat ze het meest kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd willen we heraanvragers een beter vooruitzicht geven op een langer verblijf in een VUB-kot.”

Internationale studenten in de kou

IRMO, het International Relations and Mobility Office, kon de nieuwe toewijzingsprioriteiten allerminst smaken. De gehandhaafde deadline van 1 mei voor de aanvraag van een kot zou immers onhaalbaar zijn voor internationale studenten. “Als het doel een sociaal beleid was, dan is dit het omgekeerde van een sociaal beleid”, zei Maaike Jacobsen van IRMO. De Stuvoraad wilde echter onder geen beding raken aan de deadline en bleef bij haar overtuiging dat de gelijkberechtiging van Belgische en internationale studenten verzekerd was.

0 Comment