Stuvoraad verwacht begroting snel weer in evenwicht te krijgen

In lijn met de algemene VUB-begroting dient ook de dienst Studentenbeleid zijn begroting voor 2015 niet sluitend in. Door de overheidsbesparingen op studentenvoorzieningen ontstaat er een exploitatietekort van bijna 251.000 euro. Zonder de rekening bij de studenten neer te leggen verwacht de dienst echter haar begroting nog in de loop van 2015 weer op orde te hebben.

Laatste optie

Hoewel in de begroting staat dat een verhoging van de maaltijdprijzen met 0,50 euro en van de kamerprijs naar 300 euro onderzocht wordt, geeft de Stuvoraad aan dat zij deze prijsstijgingen als allerlaatste optie zien. De dienst heeft nog toegang tot opgebouwde reserves die voorlopig gebruikt kunnen worden om het tekort te dekken. Maar Peter Vandermeersch, ondervoorzitter van de Stuvoraad, denkt dat het zover niet hoeft te komen: “Er is inderdaad nog één miljoen euro aan vrije reserves beschikbaar, maar er bestaat een grote kans dat we die niet eens hoeven te gebruiken. We gaan eerst kijken wat er teveel is begroot, en met het eventuele overschot kan het tekort waarschijnlijk alsnog weggewerkt worden.”

Verhoging inschrijvingsgeld

Daarnaast vraagt de dienst een deel van de extra inkomsten die de verhoging van de inschrijvingsgelden moet opleveren. “De totale extra inkomsten bedragen 1,8 miljoen euro. Als wij daar vijftien procent van krijgen, is dat voldoende om die 251.000 te financieren. Maar er is nog niks bevestigd”, benadrukt Vandermeersch. “De vraag ligt nu bij de VUB.”

Tot slot bekijkt de Stuvoraad nog twee opties: het uitbesteden van bepaalde taken van diensten en de mogelijkheid of die diensten externe fondsen kunnen gaan verwerven. Volgens Vandermeersch is dat eerste in het verleden al eerder gebeurd, maar hij benadrukt dat het hier alleen om deelaspecten gaat: “Het studentenrestaurant zal nooit geprivatiseerd worden.”

0 Comment