Inschrijving weigeren: mag dat zomaar?

De KU Leuven wil de inschrijving van studenten met te weinig studievoortgang in hun eerste jaar weigeren. Juridisch is dat echter niet zo evident.

Het Leuvense studentenblad Veto kwam gisteren met het nieuws naar buiten. Het voorstel wordt momenteel verder uitgewerkt, zodat het voor de hele Leuvense universiteit zou gelden. Studenten met minder dan achttien behaalde studentenpunten, zouden zich volgens het voorstel een jaar niet mogen inschrijven voor dezelfde opleiding. Kiezen voor een andere opleiding mag wel.

Codex Hoger Onderwijs

Het idee van de KU Leuven lijkt echter op gespannen voet te staan met de onderwijswetgeving. De Codex Hoger Onderwijs is immers formeel over het mogen weigeren van de inschrijving: “Van deze mogelijkheid wordt slechts gebruik gemaakt indien voorheen zonder positief resultaat bindende voorwaarden voor de inschrijving werden opgelegd of indien uit de gegevens van het dossier manifest blijkt dat het opleggen van dergelijke bindende voorwaarden geen positief resultaat zal opleveren.”

Met andere woorden: volgens de Codex mag een weigering van de inschrijving enkel wanneer de student bindende voorwaarden zijn opgelegd, of wanneer ‘manifest’ blijkt dat bindende voorwaarden geen positief resultaat zullen opleveren. Van bindende voorwaarden kan echter onmogelijk sprake zijn na één jaar studeren. Die kunnen de facto pas later opgelegd worden. Bindende voorwaarden aan het begin van de studie zijn decretaal niet voorzien, tenzij het bijvoorbeeld om de toelatingsproef voor geneeskundestudenten gaat.

Maatstaf

Stéphanie Van den Broeck, juridisch adviseur van de VUB: “Het moet echt uit het individuele dossier van de student blijken dat bindende voorwaarden niet zouden helpen. De VUB had in het verleden een soortgelijke regeling: als de student nul studiepunten had behaald, kon de VUB de inschrijving weigeren, ongeacht bindende voorwaarden. Die regel is nu uit ons Onderwijs- en Examenreglement geschrapt na een uitspraak van de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.”

Van den Broeck verwijst naar een uitspraak van de Raad van 17 oktober 2013. De Raad past het decreet streng toe: uit het dossier moet ‘manifest’ blijken dat bindende voorwaarden geen optie zijn. “Dat, en dat alleen is de juiste maatstaf”, aldus de Raad.

Bijgevolg is het twijfelachtig of de Raad een weigering tot inschrijving door de vingers ziet bij minder dan achttien studiepunten. Immers, de minder strenge VUB-regel (weigering bij nul studiepunten) achtte het al strijdig met de Codex.

Van den Broeck besluit: “Je moet natuurlijk wel het definitieve voorstel van de KU Leuven afwachten om de juiste draagwijdte te kunnen inschatten.”

0 Comment