Stuvoraad: “Kotenbeleid is aan herziening toe”

© Lycia Van Roy
Op 16 mei 2014 kwam het nieuws naar buiten: de VUB maakte bekend welke kotbewoners op een nieuwe overeenkomst konden rekenen, en welke waarschijnlijk niet. Uit angst voor een tekort kregen nieuwe studenten aan de VUB immers voorrang. Gevolg: heel wat toenmalige kotbewoners zouden hun kot moeten verlaten om een plekje vrij te maken.

Op deze manier zou iedere student een eerlijke kans op een kot krijgen, zo beargumenteerde de Stuvoraad haar beslissing. Er onstond veel commotie onder de kotbewoners; hen was immers min of meer beloofd dat ze met voldoende studievoortgang hun kamer konden behouden tot het einde van hun studies. Ludieke acties zoals kamperen op de campus hebben niet mogen baten. Maanden na de invoering van de nieuwe voorrangsmaatregelen stellen we de vraag: waren deze nieuwe voorrangsmaatregelen wel nodig?

In de e-mail die de studenten in mei ontvingen, stond vermeld welke studenten niet meer moesten rekenen op een verlenging van het huurcontract. Pas in juni kwam de officiële brief met de beslissing over de heraanvraag. Zo’n 400 studenten moesten op zoek gaan naar een woning op de private markt. Een deel van hen onvrijwillig.

Afzeggers

Nu blijkt dat veel eerstejaarsstudenten toch niet op kot zijn gegaan, waardoor veel koten alsnog leeg kwamen te staan. In Etterbeek zegden in totaal 232 studenten hun aanvraag af. In Jette waren dat er 63. Vervolgens kregen oud-bewoners, die inmiddels al een contract op de privémarkt hadden getekend, twee maanden na hun verhuizing een telefoontje. Of ze niet alsnog een VUB-kot wilden. Met andere woorden: eerst werd de bewuste studenten een heraanvraag geweigerd, en twee maanden nadat ze hun studentenkamer leeg- en schoongemaakt hadden, mochten ze er eventueel opnieuw in trekken.

Voorbarig

Ludo Reuter, hoofd van de VUB-dienst Huisvesting: “In onze persoonlijke brief aan de studenten in kwestie hebben wij hen aangeraden om tot 22 juli te wachten vooraleer een privécontract te sluiten.” Volgens Reuter kwamen veel kotbewoners nog in aanmerking voor een kamer en hadden ze hun kot kunnen houden als ze even hadden gewacht.

De zoektocht naar een nieuw kot heeft me toch wel redelijk veel stress bezorgd tijdens de blok en examens.

Studente Lara Craenen

De meeste studenten hebben dat, zoals wel voor te stellen is, niet gedaan. Zo vertelt Lara Craenen, die al drie jaar een VUB-kot bewoonde en samen met haar drie vriendinnen andere oorden moest opzoeken: “We zijn tijdens de blokperiode in juni al op zoek gegaan naar een nieuw kot, vooral omdat mijn kotgenoten vreesden dat we anders niets betaalbaars meer gingen vinden, of omdat sommige van hen tijdens de zomermaanden geen tijd hadden om te zoeken. Ik had liever gewacht tot in de vakantie met de zoektocht naar een nieuw kot, want dat heeft me toch wel redelijk veel stress bezorgd tijdens de blok en examens.”

Zo heeft de verhuizing naar een nieuw kot ook andere, persoonlijker problemen met zich meegebracht. Denk bijvoorbeeld aan studenten die allang samen met elkaar op kot woonden en uit elkaar werden gehaald, of de langere afstanden die studenten nu moeten afleggen om naar de VUB te komen. Dit alles heeft uiteraard tot veel frustraties geleid, en dan zijn de hogere huurprijzen op de privémarkt nog niet vermeld.

Leegstand

Ludo Reuter laat overigens weten dat alle koten, op vijf stuks op campus-Jette na, verhuurd zijn.

De Stovraad vindt dat het toewijzingsbeleid aan een evaluatie toe is. Sommige raadsleden vermoeden dat er op de VUB-campussen meer leegstand is dan de officiële cijfers aangeven. Het bestuur van de Stuvoraad heeft dan ook al aangekondigd dat het beleid bijgeschaafd wordt. “Wij willen meer zekerheid garanderen aan heraanvragers, een nog snellere toewijzing van koten en proberen de situatie van beursstudenten in kaart te brengen”, zo meldt de Stuvoraad op Facebook.

0 Comment