Vijftigtal studenten op VUB-sit-in tegen 890 euro

Van Antwerpen tot Brussel vonden vandaag sit-ins plaats van de regionale actiecomités tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden. Met een welgemanierde ‘Nee bedankt’ wilden de aanwezigen zo nogmaals hun ongenoegen uitdrukken over het Vlaamse regeerakkoord. Aan de VUB hinderden een vijftigtal studenten een tijd lang de toegang tot gebouw D. Van een echte bezetting of blokkade was als dusdanig geen sprake. De Studentenraad, tamelijk goed vertegenwoordigd onder de zitstakers, drong er immers op aan dat de lessen vrij toegankelijk bleven. Tot spijt van enkele onafhankelijke leden.

De actie was vooral een poging de studentenmobilisatie tegen de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering te vergroten. Want, zo werden de aanwezigen eraan herinnerd, de strijd is nog niet gestreden, ondanks de consensus binnen de verschillende regeringspartijen. Dat onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) deze week een collegegeld van 890 euro bekend maakte, sterkt het Brussels actiecomité naar eigen zeggen in haar protest. Het rekening houden met psychologische grenzen op het inschrijvingsgeld, zou er naar eigen zeggen op wijzen dat het massale verzet haar niet is ontgaan.

Driedubbel slachtoffer

Het comité benadrukte nogmaals dat ze niet louter gekant is tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld, maar dat ze de onderwijsbesparingen in het geheel afkeuren. De student zou immers drie maal slachtoffer worden. Na het betalen van een hoger inschrijvingsgeld, snijdt de regering immers eveneens in de studentenvoorzieningen. Aan de VUB zal deze besparing goed zijn voor zo’n 200.000 euro op het restaurant, de sociale toelages en huisvesting. Het comité vreest tenslotte ook nefaste kwaliteitsgevolgen door de besparingen op administratief en academisch personeel.

Het blijft echter wachten op een standpunt van de actiecomités op de aangekondigde maatregelen die de flexibilisering van het hoger onderwijs moeten indammen. Het groot aantal studenten met een individueel studietraject waarin weinig studiepunten worden opgenomen, is Crevits immers een doorn in het oog. De vaste kost per academiejaar, aangevuld met een variabel bedrag afhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten, zou verhoogd worden om studiespreiding te ontmoedigen.

0 Comment