Vlaamse geneeskundestudenten spreken zich uit over federaal regeerakkoord

Het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) is gematigd positief over de maatregelen in het federale regeerakkoord. Toch zijn er een aantal elementen die ze graag wat meer belicht of verduidelijkt hadden gezien.

Het VSGO is blij met de maatregelen die mogelijk zouden leiden tot meer stageplaatsen en tot de opvulling van de knelpuntspecialismes zoals geriatrie, psychiatrie en huisartsen. In 2018 komen de zes- en zevenjarige opleidingen samen en dus zijn er dringend meer stageplaatsen nodig.

Tevens juichen ze het initiatief toe dat het sociaal statuut voor assistent-specialisten en huisartsen in opleiding zou aanpassen. Het huidige systeem beschouwen ze als archaïsch en nu is het dus afwachten op welke manier deze verandering er zal komen.

Evidence based medicine

Wat betreft alternatieve geneeswijzen is het VGSO zeer resoluut, zowel met betrekking tot de erkenning van beroepen binnen de geneeskunde als tot de terugbetaling binnen de verplichte ziekteverzekering. Ze hopen dat de wet deze vormen van geneeskunde legitimiteit geeft, wordt herbekeken of zelfs teruggedraaid. Een zinsnede van het regeerakkoord, namelijk dat “het zorgaanbod getoetst dient dient te worden aan wetenschappelijke criteria” en de weerkerende term “evidence based medicine” stemmen het VSGO hoopvol.

Bovendien zou de federale regering een gedetailleerd kadaster aanleggen waarin alle gegevens van de artsen in ons land zullen worden opgenomen. Dit zou in combinatie met het behoud van de contingentering moeten leiden tot een efficiëntere, kwalitatieve gezondheidszorg.

Toch bezorgdheden

Hoewel het VGSO positief staat tegenover de opgenomen maatregelen in het akkoord, hebben ze toch enkele bedenkingen. Het studentenoverleg vraagt zich onder meer af hoe de regering de opvulling van knelpuntspecialismes wil realiseren zonder meer opleidingsplaatsen te creëren. Er zijn nu slechts 51 opleidingsplaatsen heelkunde in Vlaanderen, waar er eigenlijk 75 zouden moeten zijn. “Zo vallen heel wat studenten buiten de boot”, klinkt het.

Het is eveneens afwachten hoe de maatregelen zullen worden uitgevoerd. Het VGSO had hierover graag al wat meer uitleg gevonden in het akkoord en wil hierover dan ook de dialoog aangaan met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Edit: Het tekort aan opleidingsplaatsen waarvan sprake voor de studierichting heelkunde. Dat was weggevallen, maar is rechtgezet. (15/10/2014, 11:44)

0 Comment