200.000 euro minder voor studentenvoorzieningen: “Wij willen niet besparen op sociale toelagen”

© De Moeial, Manly Callewaert

Dat de overheid bespaart op studentenvoorzieningen was al bekend. Voor de VUB betekent dat een totale besparing van 200.000 euro op voorzieningen voor studenten. Een besparing van acht procent op de totale begroting. Gisteren was er een eerste bespreking over de toekomstmaatregelen door de Stuvoraad.

De grootste uitgaven van de afdeling studentenvoorzieningen zijn sociale toelagen en huisvesting. Twee posten waar de Stuvoraad liever niet op bespaart. “We willen niet raken aan de sociale toelagen. Mensen met recht op zo’n toelage hebben het immers al moeilijk genoeg. Studenten zelf hebben vorig jaar in een enquête aangegeven de restaurantprijzen de belangrijkste uitgave van studentenvoorzieningen te vinden. Die willen we dus ook niet verhogen”, aldus ondervoorzitter van de Stuvoraad Peter Vandermeersch.

Geen extra lasten

Het bestuur van de Stuvoraad is duidelijk: “We willen de studenten die het moeilijk krijgen met een mogelijke verhoging van het inschrijvingsgeld niet nog eens belasten met bijkomende uitgaven.”

Toch lijkt het de enige oplossing om de prijzen op bepaalde studentenvoorzieningen te verhogen. Een verhoging van de huurprijs of de prijs van een maaltijd in de resto zou genoeg kunnen opleveren om een begroting in evenwicht voor te leggen. Het is nog maar de vraag of de Stuvoraad daar wel voor gaat.

Rood

Nic Van Craen, algemeen beheerder van de VUB en dus verantwoordelijk voor de begroting van de universiteit, is dat voor zijn begroting niet van plan: “De raad van bestuur zal een deficitaire begroting voorleggen. De overheid heeft ons pas laat op de hoogte gebracht van de precieze besparingen waar we voorstaan. We willen geen overhaaste beslissingen nemen. Daarom zal onze begroting niet in evenwicht zijn.”

Concreet zal de VUB niet alle besparingen structureel opvangen, maar deels ook haar reserves inzetten. “Als dat een tijdelijke maatregel is, dan is dat te verantwoorden”, vindt Van Craen. “De regeringscommissaris, die de begroting van onze universiteit controleert, moet opletten dat wij ons houden aan de decretale voorwaarden. De minister heeft echter al instructies gegeven om het decreet soepel te interpreteren. In 2016 streven wij weer naar een begroting in evenwicht.”

Realistisch

De Stuvoraad heeft dus nog een optie naast prijsverhogingen of besparingen: een begroting in deficit indienen. En dat is een realistische optie. “De Stuvoraad heeft nog reserves. Grotendeels zijn die bestemd voor projecten, maar je kan het vrije saldo inschakelen om verlies te draaien”, aldus Van Craen.

De Stuvoraad heeft nog geen definitieve beslissingen genomen en gaat de komende dagen in gesprek met de verschillende diensten om de mogelijkheden te overlopen. Op een extra vergadering op 28 oktober moet de raad een besluit nemen.

0 Comment