Flinke besparingen op studentenvoorzieningen

De besparingen van de Vlaamse overheid treffen ook de studentenvoorzieningen. De Vrije Universiteit Brussel zal minstens 165.000 euro moeten besparen. Door andere besparingen kan dat bedrag echter nog flink oplopen.

Uit beleidsdocumenten die De Moeial kon inkijken blijkt dat de VUB door directe besparingen op de werkingsmiddelen van studentenvoorzieningen 115.000 euro minder ontvangt. Door de uitschakeling van het zogenaamde groeipad gaat er nog een extra 50.000 euro af.

De Studentenraad krijgt vanmiddag meer toelichting bij de besparingen van algemeen beheerder van de VUB Nic Van Craen. Gevraagd naar een reactie gaf hij aan de vergadering te willen afwachten.

Onder studentenvoorzieningen vallen onder andere het studentenrestaurant, de sociale toelages en huisvesting. De Studentenraad moet onderzoeken hoe de besparing zal worden opgevangen. De beslissing zal vallen in een extra plenaire vergadering op 24 oktober.

0 Comment