Opschorting opleidingsvisitaties bevalt VVS en studentenraden niet

Exact een week na de betoging tegen de besparingen in het onderwijs en de verhoging van het inschrijvingsgeld, kwam de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vorige week donderdag opnieuw samen. Tijdens de algemene vergadering van de vereniging, die alle studentenraden van Vlaanderen vertegenwoordigt, waren de besparingen op onderwijs dan ook het meest besproken onderwerp.

De kwaliteitszorg van het hoger onderwijs in Vlaanderen gebeurt zowel intern als extern. Het interne gedeelte gebeurt door de universiteit of hogeschool zelf door middel van zelfevaluatie, het externe gedeelte bestaat uit opleidingsvisitaties die door een commissie uitgevoerd worden. Het belang van deze visitaties door de cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse raad van de universiteiten en de hogescholen (VLUHR), is niet te onderschatten: de visitatierapporten gaan naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die op haar beurt bepaalt of een opleiding een accreditatie toegewezen krijgt.

Pleidooi voor externe kwaliteitszorg

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) stelt voor om deze visitaties voor opleidingen die reeds twee positieve beoordelingen hebben gekregen, op te schorten vanaf het najaar van 2015. Vooral KU Leuven-rector Rik Torfs zou van de visitaties af willen. Ze zouden te duur zijn doordat de kosten voor accommodatie van de commissie hoog oplopen en er veel personeel aangeworven moet worden. VVS gaat niet akkoord met dit standpunt. Alles bij elkaar genomen zou deze opschorting volgens VVS op termijn slechts minder dan een miljoen euro opleveren, wat een klein bedrag is voor een grote verandering. Volgens VVS is de 2 miljoen euro besparing die de KU Leuven van Torfs als besparing berekend heeft, flink overtrokken.

Als alternatief voor de visitaties zouden de instellingen meer nadruk op de interne kwaliteitszorg moeten leggen. Vanaf academiejaar 2016-2017 komt er immers een instellingsreview. De interne kwaliteitszorg is echter niet voldoende sterk om de externe visitaties te vervangen, concludeert VVS. Bovendien zijn de middelen waarover de instellingen beschikken voorlopig nog te beperkt. Drie jaar zonder externe kwaliteitszorg is bijgevolg ondoenbaar.

De vereniging pleit voor het behoud van de opleidingsvisitaties. Momenteel onderhandelt VVS nog over een definitief tegenvoorstel. Een besparing op planlasten en de structuren van de visitatiecommissies lijkt VVS een beter alternatief voor de opschorting te zijn.

Bij de stemming over het VVS-standpunt heeft de VUB-studentendelegatie zich als enige onthouden. De andere studentenraden stemden voor.

Edit: eerder schreven wij dat de NVAO de opleidingsvisitaties uitvoert. Dat klopt niet. De VLUHR voert de visitaties uit. De NVAO beslist over de erkenning van opleidingen. (15/10/2014 10:45)

0 Comment