Studentenbetoging in Brussel: “Bourgeois, Crevits, van ons krijg je niets!”

De Vlaamse Verenging van Studenten kreeg donderdagmiddag zo’n 3000 studenten vanuit alle Vlaamse windrichtingen op de been. De protestmars door het centrum van Brussel betoogde tegen de aangekondigde besparingen in het hoger onderwijs en de verhoging van het inschrijvingsgeld.

Eerder op de dag leverde een gesprek tussen de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en een delegatie van studenten niets op. De minister houdt voet bij stuk en zegt dat de besparingen noodzakelijk zijn. Aan het einde van de betoging vroeg VVS in gesprek met de leden van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement naar meer objectieve informatie in het debat en meer langetermijndenken.

Bonte stoet

De betoging begon op het Europakruispunt voor het Centraal Station van Brussel waar zich studentendelegaties van vrijwel alle Vlaamse hogescholen en universiteiten van West-Vlaanderen tot Limburg verzamelden. Ook jongerenafdelingen van diverse politieke partijen, waaronder de partij van minister Crevits zelf, Jong CD&V, en het burgerinitiatief Hart boven Hard kwamen op de manifestatie af. Daarnaast toonde de Franstalige studentenvakbond FEF (Féderation des Etudiants Francophones) zich solidair met het Vlaamse protest.

De bonte verzameling vertrok aan het einde van de middag in een protestmars richting het Vlaams Parlement. Al leuzen scanderend als “Bourgeois, Crevits, van ons krijg je niets!” en “Speel niet met onze toekomst” toog het geheel door de straten. De decibellen bereikten een hoogtepunt toen een VRT-ploeg zich in het protest mengde door zich in een hoogwerker te nestelen en van daaruit de menigte met handgebaren aanspoorde meer geluid te maken.

© De Moeial, Emily Schennach

Kortetermijndenken

De tocht eindigde op het Surlet de Chokierplein waar, onder toeziend oog van La Brabançonne, Bram Roelant, de voorzitter van VVS, sprak van de grootste studentenmanifestatie sinds 2001 en benadrukte dat de VVS de stijging van het inschrijvingsgeld tot meer dan 900 euro niet zal accepteren. Corinne Martin, voorzitster van de FEF, maakte van de gelegenheid gebruik om de Waalse Onderwijsminister Jean-Claude Marcourt te waarschuwen om niet in de voetsporen van zijn Vlaamse collega te treden.

Nadien ontvingen de leden van de Commissie Onderwijs een delegatie van de studenten in het Huis van Volksvertegenwoordigers, het administratieve gebouw van het Vlaams Parlement. De commissie maakte bij aanvang van het gesprek wel direct duidelijk dat het parlementair debat niet hier en nu gevoerd zou worden. Dit weerhield Roelant er niet van om de Vlaamse overheid te beschuldigen van kortetermijnregeren.

Kwaliteit waarborgen

Volgens Roelant neemt de minister niet genoeg tijd voor de uitwerking van haar plannen om de opleidingsvisitaties te verminderen. Daardoor komt de kwaliteitszorg van het onderwijs in het geding is.

Ook de besparingen op het hoger onderwijs zijn onacceptabel voor de Vlaamse studenten. “In feite wordt er al tien jaar bespaard omdat de financiën niet meestijgen met het groeiend studentenaantal”, vindt Roelant. Door het ‘kliksysteem’ krijgen universiteiten de financiële middelen waar ze recht op hebben niet of met een vertraging.

Roelant riep de commissie ook op om meer objectieve informatie in het debat te betrekken en de lange termijn voorop te stellen. “Niet alleen toegankelijk en kwalitatief onderwijs voor deze maar vooral voor de toekomstige generaties is onze prioriteit”, aldus Roelant. Tot slot kondigden de studenten nieuwe betogingen aan in alle studentensteden op 19 november.

De studentendelegatie spreekt voor de commissie Onderwijs    © De Moeial, Emily Schennach
0 Comment