PVDA-voorzitter stelt “positief alternatief” voor op VUB

© De Moeial, Emily Schennach
Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, haalde dinsdagavond partijvoorzitter Peter Mertens naar auditorium Q. Hij kwam uitleggen hoe zijn partij een positief alternatief ziet voor de ellende die de economische crisis met zich heeft meegebracht. Dat alternatief kreeg de naam “Cactusplan” mee. Cactus, want stekelig doch sympathiek.

Na een korte introductie door Comac-ondervoorzitster Julie Vanderleyden, nam Peter Mertens het woord. “De essentie van het probleem,” aldus Mertens, “is dat Europa aan het botsen is op de bodem van de put.” Terwijl aanvankelijk het zuiden van Europa te kampen had met economische malaise, krijgt nu heel Europa ermee af te rekenen. Vooral de jeugdwerkloosheid is daar een schrijnend voorbeeld van. In Griekenland bedraagt de algemene werkloosheid trouwens al 27 procent.

Cactusplan

Het probleem is volgens Mertens dat het gevoerde beleid er niet in slaagt om het tij te keren. Een vicieuze cirkel is daarmee in gang gezet waarbij bedrijven hun geld oppotten op zoek naar renderende investeringen, overheden dan weer snoeien in hun uitgaven en gezinnen hun koopkracht zien dalen. Daarnaast neemt de ongelijkheid wereldwijd alleen maar toe. Mertens verwees daarvoor naar een artikel uit The New York Times: de rijkste één procent van de Amerikanen is gaan lopen met 95 procent van de inkomensgroei sinds 2008. “En dat is geen PVDA-krant,” voegde hij eraan toe. Ecologisch zijn we natuurlijk ook niet goed bezig, maar dat wisten we al langer dan vandaag.

Met het Cactusplan stelt de PVDA een soort New Deal voor, die de economie op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier uit het slop moet halen. De kernpunten ervan zijn de aandacht voor het sociale (vergrijzing, sociale woningen, onderwijs), ecologische vernieuwing en de activering van grote kapitalen. In minder technische termen betekent dat laatste dat de rijkste bovenlaag van de bevolking via belastingen gedwongen moet worden om een klein deel van hun vermogen (één procent voor een kapitaal van een miljoen euro) opnieuw in de economie te investeren.

“Zeg nee!”

Daarna volgde een vraaggesprek met het publiek waarin Mertens de kans kreeg om het Cactusplan verder te concretiseren met allerhande cijfermateriaal. Zo kan, volgens Mertens, een zogenaamde miljonairstaks 8 miljard euro opleveren voor de Belgische staat. Een slimmerik in de zaal vroeg de PVDA-voorzitter naar zijn mening betreffende een uitspraak die rector Paul De Knop in zijn openingsspeech maakte. De rector van onze alma mater zei namelijk dat universiteiten hun heil nu moeten zoeken in externe financiering, waarop hij het voorbeeld van fundraising aanhaalde. Mertens is het daar hoegenaamd niet mee eens. “Universiteiten horen onafhankelijk en publiek te zijn”, vindt hij. “Ik vraag me ook af wanneer publieke instellingen in ons land zich openlijk gaan afzetten tegen de besparingen, aangezien de uitvoering van hun maatschappelijke taken in het gedrang komt.” Al gaf hij wel toe dat je de zaak ook niet oplost door het debat dermate te blokkeren.

Comac trekt alvast de straat op. Na het gesprek met Peter Mertens, kondigde voorzitter Olivier Goessens aan dat er donderdag betoogd zal worden uit protest tegen de besparingsmaatregelen. Comac-leden zullen daarbij een festivalbandje dragen, een knipoog naar een citaat van Miet Smet. De Minister van Staat zei immers enkele maanden geleden dat als studenten “bakken geld” aan Tomorrowland of Rock Werchter kunnen spenderen, een verhoging van het inschrijvingsgeld zeker geen probleem mag zijn.

© De Moeial, Emily Schennach
0 Comment