Ook VUB-studenten maken zich op voor nationale studentenbetoging

Morgen protesteren de Vlaamse studenten tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld. De Vlaamse studentenkoepel VVS, waarin alle Vlaamse studentenraden vertegenwoordigd zijn, eist dat de minister beter met hen overlegt. Ook vanaf de VUB vertrekt morgen een delegatie studenten naar de betoging.

De VUB-studentenraad heeft zich, in tegenstelling tot andere Vlaamse studentenraden, slechts zijdelings bemoeid met de nationale betoging. De raad steunt het protest tot nu toe enkel informeel aangezien de plenaire vergadering nog geen standpunt heeft kunnen innemen ten aanzien van de betoging. Wel zal de Studentenraad zichtbaar meestappen in de betoging.

Lessen gaan door

Hoewel de VUB haar studenten oproept om mee te gaan betogen, is er van een algemene schorsing van de lessen geen sprake. De rector doet wel een oproep aan professoren om zich “welwillend op te stellen” tegenover studenten die zich aansluiten bij de proteststoet. Individuele professoren zouden bovendien toch zijn overgegaan tot de afschaffing van hun lessen.

De Franstalige studentenkoepel FEF laat weten ook te zullen deelnemen aan de betoging. De FEF wil de Vlaamse studenten op die manier een hart onder de riem steken. Tegelijkertijd waarschuwen ze de Waalse regering om het voorbeeld van de Vlaamse collega’s niet te volgen.

Volgens het actiecomité gaven al vijfhonderd VUB-studenten aan dat ze morgen mee zullen stappen. Om de drempel richting het startpunt van het protest te verlagen, organiseren de actievoerders een collectief vertrek om 12u30 vanaf de Esplanade. De betoging zelf start om half 2 aan de ingang van het Centraal Station in Brussel.

0 Comment