Nederland wil studiepunten van langstudeerders intrekken

Mogen opleidingen studiepunten laten vervallen, louter omdat studenten te traag studeren? Als het aan de Nederlandse minister van Onderwijs ligt wel. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bussemaker, lid van de Partij van de Arbeid, dat opleidingen de geldigheid van studiepunten mogen limiteren. Wie te lang over zijn studie doet, mag vanaf het begin weer beginnen.

De minister vindt steun bij regeringspartij VVD. Die vindt dat instellingen en opleidingen studiepunten mogen laten vervallen om studenten te motiveren. Volgens de VVD zouden die maatregelen dan tot stand moeten komen met inspraak van de medezeggenschapsraad. Studenten zouden niet benadeeld mogen worden.

Oppositie in de Kamer

Niet iedereen in de Tweede Kamer is het echter eens met  minister Bussemaker. De minister ondervindt zelfs weerstand van onder andere partijgenoot Diederik Samsom. De partijleider van de PvdA stelt vooral de vraag naar het waarom.

Ook CDA en D66 zien het voorstel van de minister niet zitten. D66 vindt dat onderwijsinstellingen de regeling misbruiken om zo het studietempo van studenten te bevorderen. CDA ziet het laten vervallen van studiepunten als een stok achter  de deur, maar vindt ook dat er niet naar de kwaliteit van het onderwijs wordt gekeken.

Schipperen tussen rendement en kwaliteit

Minister Bussemakers eigen mening luidt: “Ik ben van mening dat studievoortgang geen doel op zichzelf moet zijn. De maatregelen die instellingen treffen om studenten sneller te laten studeren moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.” De minister stelt dat het in de wet vaststaat dat onderwijsinstellingen zelf die beslissing mogen maken.

Het Interstedelijk Studentenover (ISO) plaatst vraagtekens bij de maatregel en reageert teleurgesteld: “Opnieuw lijkt rendement voor kwaliteit te gaan.”

Belgische studenten kunnen gerust zijn. Instellingen noch opleidingen kunnen verworven studiepunten intrekken. Of de Nederlandse studenten weer opgelucht kunnen ademhalen is nog niet zeker.

0 Comment