LIVEBLOG: Academische openingszitting

Om 15u begint de academische opening van de Vrije Universiteit Brussel. Het thema van de openingszitting is de relatie tussen universiteit en overheid. VUB-rector Paul De Knop ten slotte zal in zijn openingsrede de regeringsmaatregelen kritisch onder de loep nemen en de toekomst van de VUB schetsen. Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits krijgt spreektijd. Volg hier de ontwikkelingen live.

14:59 Studenten protesteren vlak voor aanvang tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Ze delen schoppen speelkaarten uit.

© De Moeial, Sarah Fellahi

© De Moeial, Sarah Fellahi

15:16 Voorzitter van de raad van bestuur van de VUB, Eddy Van Gelder, legt de nieuwe bestuursstructuur van de universiteit uit. Iets te vliegensvlug stond hij op het podium.

15:22 Eddy Van Gelder stelt de interne bestuurshervorming voor: ” Er is geen bloed gevloeid – dat doen we niet aan de VUB – doch wel liters zweet en een nostalgisch traantje.

15: 25 Van Gelder: Het rechtstreeks stemrecht voor de studenten bij de rectorverkiezingen is niet populistisch. Het beklemtoont de participatie en nodigt studenten uit om verantwoordelijkheid aan te gaan.

15:30 In een filmpje stelt de rector de belangrijkste bouwplannen en nieuwe VUB-gebouwen voor. “De studenten die nu nog in de kamers op campus wonen, zullen de laatste generatie op deze kamers zijn. Er komt nieuwe huisvesting in gebouw XY.”

15:45 De studentenraad nam een videoboodschap op. Het bestuur staat voor een beleid dat door studenten wordt gesteund. “Extra aandacht naar huisvestingsbeleid VUB . Bijschaven huidig beleid is nodig”.

15:45 Hilde Crevits begint haar toespraak met een bedankje aan Pascal Smet. “Onderwijs is bij jou in goede handen geweest.”

15:48 “Rechtstreeks stemrecht bij rectorverkiezingen toont het vertrouwen van de universiteit in studenten.”

15:49 Crevits strooit met complimentjes richting VUB. Zaal wacht vooral op informatie over onderwijsbesparingen.

15:58 Crevits: “Democratisering van het onderwijs is veel meer dan inschrijvingsgeld. Het start in de kleuterklas.”

© De Moeial, Sarah Fellahi

© De Moeial, Sarah Fellahi: Paul De Knop, rector VUB
15:58 Crevits: “Rationalisering kan ook rust creëren en zo zorgen voor meer democratisering.”

16:01 Crevits: “We willen de druk rond de visitaties wegnemen om de universiteiten en hogescholen meer ademruimte te geven.”

16:03 Crevits: “Het is 2014. Instellingen moeten zelf hun opleidingen evalueren.”

16:12 De Knop begint met een sportmetafoor over de besparingen: “Je moet voldoende eten om te kunnen bewegen. Anders ben je niet aan het diëten, dan ben je jezelf aan het uithongeren.”

16:15 “Op onderwijs en onderzoek moet je niet besparen, je moet erin investeren. Zoniet zal VIA staan voor Vlaanderen in Afbouw eerder dan Vlaanderen in Actie.”

16:18 De Knop: “Dit is geen normale besparingsoperatie meer. Die hebben we al gehad. Voor de verkiezingen zaten we al op ons tandvlees.”

16:21 De Knop: “We waren al half uitgekleed, nu staan we al in ons blootje. Ik zal dat niet zelf uitbeelden, maar ik symboliseer het met onze naakte denker.”

16:22 De Knop: “Buitenlandse studenten zijn een nog te weinig aangeboorde bron van inkomsten. Om op dat gebied te winnen moet de taalregeling flexibeler worden.”

16:24 De Knop: “Het zou onbegrijpelijk zijn om banken in nood maximaal te steunen, en de universiteit te laten verschralen.” De zaal onthaalde deze uitspraak op luid applaus.

16:26 Zonder besparingen zou de VUB dit jaar 4,2 miljoen euro meer ontvangen. De Knop “Het is frustrerend dat we nu moeten gaan bezuinigen.”

16:30 De Knop: “Inschrijvingsgeld verhogen is aanvaardbaar, maar de beslissing ligt bij de regering. Hogere inschrijvingsgelden, daarmee geraken we niet mee uit het rood.”

16:32 Universiteiten zullen het volgen rector De Knop moeten hebben van fundraising en meer samenwerking met de private sector.

16:34 De Knop: “Ik heb al dikwijls gezegd dat het niet goed is om van de overheid alleen afhankelijk te zijn. Waarom ik dat bleef herhalen? Deze regering heeft het antwoord gegeven.”

16:35 ““Ik weet niet of ik in november een begroting in evenwicht kan presenteren. Er is meer tijd nodig.” De Knop wenst Crevits tijd om na te denken en overhandigt een miniatuurdenker ter inspiratie.

16:36 Over rationaliseren zegt De Knop: “Wij verwachten dat rationaliseren in Limburg en West-Vlaanderen hetzelfde betekent als in Brussel. Het zou onbegrijpelijk zijn dat wij hier na reeds veertien opleidingen hebben gerationaliseerd opnieuw moeten rationaliseren om het universitair aanbod in West-Vlaanderen en Limburg te kunnen uitbreiden.”

16:40 De Knop vraagt de studentenvertegenwoordigers om een constructieve houding aan te nemen: “Als bestuurder-student kan je je niet beperken tot het formuleren waar je tegen bent.”

16:43 De rector herhaalt een spreekwoord dat hij zes jaar geleden ook uitsprak in zijn openingsrede. “Over molshopen zijn er al velen gestruikeld, over een berg nog niemand.”

Deze liveblog is gesloten.

0 Comment