Studentenraad verkiest nieuw bestuur

De VUB-Studentenraad heeft haar nieuwe bestuur verkozen voor het academiejaar 2014-2015. Jonathan Hooft is de nieuwe voorzitter. De student Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie haalde het overtuigend met veertien voorstemmen en één onthouding.

Naast Hooft zijn er gisteren (woensdag) ook drie vicevoorzitters verkozen, waardoor het vierkoppig bestuur meteen voltallig is. Dat zijn Silke Goubin (politieke wetenschappen; twaalf voor, twee onthoudingen, één tegen), Emma Op de Beke (geneeskunde; twaalf voor, drie tegen) en Peter Vandermeersch (handelsingenieur; vijftien voor).

Als werkpunten haalden de vier bestuursleden quasi unisono een betere communicatie met de studentengemeenschap aan. Aandacht moet er ook meer zijn voor studentenkoepel VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten. Voorts moet aan het absenteïsme binnen de Studentenraad een halt worden toegeroepen.

Hooft is tevens verkozen als voorzitter van de Stuvoraad. Vandermeersch is ondervoorzitter.

Quorum opnieuw niet gehaald

Oospronkelijk had deze installatievergadering begin juli moeten doorgaan. Toen werd het aanwezigheidsquorum echter niet gehaald. Ook ditmaal leverde het vereiste quorum problemen op. Niet voor de bestuursverkiezing – er waren immers voldoende raadsleden van zittingsjaar ’14-’15 aanwezig – maar wel voor de voorafgaande agenda. Die moest namelijk worden afgewerkt door de raad van academiejaar ’13-’14. Net als in juli daagden er te weinig verkozenen op, zodat er dinsdag een extra vergadering dient georganiseerd. Belangrijke dossiers, zoals conversie van Health City naar Basic Fit, lopen zo vertraging op. Ook het financieel verslag van de Studentenraad wacht nog steeds op goedkeuring.

Nieuw verkozen bestuursleden Peter Vandermeersch (links) en Silke Goubin (rechts)
© De Moeial, Manly Callewaert
0 Comment