Wilfried Rauws nieuwe decaan van faculteit Recht en Criminologie

Wilfried Rauws, professor sociaal recht, is door de faculteit Recht en Criminologie verkozen tot nieuwe decaan. Rauws volgt zo collega-professor Guido Van Limberghen op, die sinds academiejaar 2008-2009 de functie bekleedde.

Het mandaat van Rauws begint officieel aan het begin van volgend academiejaar en duurt twee jaar, maar is hernieuwbaar. Rauws kreeg de voorkeur boven professor fiscaal recht Miguel De Jonckheere. Stemgerechtigd waren de leden van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) en van de faculteitsraad.

Als decaan heeft Rauws de dagelijkse leiding van de faculteit in handen en is hij voorzitter van de faculteitsraad, het faculteitsbestuur en -college. Voor studenten verandert er niet veel. Immers, zo zegt Rauws: “Ik zal dezelfde vakken blijven doceren, op eentje na in de faculteit Geneeskunde en Farmacie. Voor dat vak zal er een vervanger komen.”

Zelfevaluatie

De rol van decaan is meer en meer geëvolueerd naar een bestuursfunctie. Rauws heeft daar begrip voor: “De maatschappij en de onderwijswetgeving worden dan ook alsmaar ingewikkelder. Wij moeten aan veel eisen voldoen.” Nochtans stelt hij zich eveneens kritisch op. Zo bemerkt hij een “onwenselijke evolutie in de wetgeving.” Volgens Rauws gaat sommige bureaucratie de redelijke proporties te buiten: “Ik denk bijvoorbeeld aan de verplichte zelfevaluatie van opleidingen in de visitatieprocedure. Aan de Universiteit Maastricht, waar ik tevens doceer, is men daar al op teruggekomen. Let wel: ik betwist niet het instrument zelf, maar wel de gigantische omvang ervan.”

0 Comment