Nieuw bestuur Studentenraad nog niet verkozen

Maar liefst vier studentenvertegenwoordigers ambiëren een bestuursfunctie in de Studenten- en Stuvoraad voor het academiejaar 2014-2015. Dat bleek op de installatievergadering van gisteren (4 juli). Het aanwezigheidsquorum werd echter niet bereikt, zodat de bestuursverkiezingen uitgesteld zijn.

Enige kandidaat-voorzitter is vooralsnog Jonathan Hooft, lid van de raad van bestuur namens de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinestherapie. Voor het vicevoorzitterschap hebben student-Handelsingenieur Peter Vandermeersch, verkozen voor de Raad van Bestuur, en laatstejaars Geneeskunde Emma Op de Beke (Studentenraad)  zich gemeld.

Ook nieuwkomer Silke Goubin, student Politieke Wetenschappen en lid van de Onderwijsraad, ambieert een bestuursmandaat, hoewel haar cv en motivatiebrief bij de opening van de vergadering nog niet aan de leden bezorgd waren.

Opvallend: als dit vierkoppig bestuur verkozen wordt, dan is de helft (voornamelijk) verbonden aan campus-Jette. Zij zouden dan het uittredend bestuur vervangen: voorzitter Reinert Roux en vicevoorzitters Nicolas Dutré en Yves Van Ophem. Die laatste was overigens zelf afwezig en was de vergadering vergeten.

De helft plus één

Het groot aantal afwezigen zorgde er echter voor dat niet alleen de vergadering van de Studenten- en Stuvoraad, maar ook de Installatievergadering niet kon doorgaan. De beide quorums werden immers niet bereikt. Een nieuwe datum voor die eerste vergadering is inmiddels al bekend: 10 juli. De agenda zal dan dezelfde punten bevatten, met dat verschil dat er ditmaal geen quorum vereist zal zijn opdat de Raad geldig zal kunnen stemmen. Onder andere het financieel verslag van de Raad ligt dan op tafel. Desondanks blijft het aangewezen dat er zoveel mogelijk studentenraadsleden opdagen, om die vergadering alsnog zoveel mogelijk democratische legitimiteit te geven.

Een nieuwe datum voor de Installatievergadering is dan weer niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid zal die midden september doorgaan. Een vervelende situatie voor de kandidaat-bestuursleden, die zo ruim twee maanden moeten wachten vooraleer zij hun functie kunnen aanvatten.

Het is niet de eerste keer dat de er weinig aanwezigen zijn op de Installatievergadering. Vermoedelijk heeft dat te maken met het tijdstip: na de laatste examenweek brandt de activiteit op de campus steevast op een lager pitje. In de wandelgangen overwoog men dan ook om die datum te vervroegen. Mogelijke pistes zijn eind mei of  de laatste vrijdag van de examenperiode.

0 Comment