Baanbrekend: stemrecht voor studenten bij rectorverkiezingen

© Erasmushogeschool Brussel
Studenten met een diplomacontract krijgen stemrecht bij de volgende rectorverkiezingen aan de Vrije Universiteit Brussel. Dat heeft de raad van bestuur van de universiteit beslist. De VUB zou zo de enige Vlaamse universiteit worden die studenten rechtstreeks algemeen stemrecht toekent.

Naar verwachting kunnen VUB-studenten in 2016 rechtstreeks op de kandidaat-rector stemmen die hun voorkeur wegdraagt. De stemming gebeurt online, net zoals de verkiezingen voor de Studentenraad.

Het stemgewicht van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) is met zestig procent het hoogst. De stem van het overig academisch personeel telt voor vijftien procent mee. Het stemgewicht van de studentengeleding zal tien procent bedragen, net als dat van het Administratief en Technische Personeel (ATP). De stem van het personeel van het Universitair Ziekenhuis Brussel telt voor vijf procent mee.

Goed bestuur’

De hervorming van de kiesprocedure vindt plaats in de schaduw van een rigoureuze hervorming van de bestuursstructuur van de VUB volgens de principes van ‘goed bestuur’. De eerste fase van die hervorming omhelst een herschrijving van het organiek reglement, als het ware de grondwet van de universiteit. De raad van bestuur ging al principieel akkoord met dat nieuwe organiek statuut. De laatste stap om het reglement definitief te wijzigen – en het algemeen stemrecht definitief vast te leggen – is een bevraging van de universitaire gemeenschap. Personeelsleden, maar ook studenten kunnen het nieuwe reglement inkijken en opmerkingen doorgeven aan hun vertegenwoordigers tot en met 18 augustus. Zij spelen de informatie vervolgens door aan de governancecommissie, die belast is met de uitwerking van de nieuwe bestuurslagen.

Aan de overige Vlaamse universiteiten hebben de studenten slechts indirect stemrecht. In het huidige systeem is dat aan de VUB ook het geval. In Nederland wordt de rector dan weer niet verkozen na verkiezingen. Van algemeen studentenstemrecht is er daar dan ook geen sprake. Bij onze noorderburen laten studenten hun stem horen via een informeel overleg tussen het College van Bestuur en de universitaire medezeggenschap.

0 Comment