VVS stelt participatieonderzoek voor op jaarlijkse congres

© VVS
Eind april stelde de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) een grootschalig onderzoek naar studentenparticipatie voor. Doel van het onderzoek is het versterken van de studentenvertegenwoordiging in Vlaanderen, zo zei voorzitter Bram Roelant tijdens het jaarlijkse en 75ste VVS-congres.

Ronde van Vlaanderen

In de loop van het academiejaar 2013-2014 verzamelde VVS gegevens van 78% van de studentenraden in Vlaanderen. Het doel was de toepassing van het participatiedecreet te onderzoeken. Dit decreet, uit 2008, vat de rechten en plichten van de studentenvertegenwoordigers samen. VVS ondervond tijdens hun ‘Ronde van Vlaanderen’ dat de achttien bevraagde studentenraden zeer verschillen, onder meer op vlak van werking, verkiezingen, ondersteuning en reglementen. Desondanks benadrukte VVS dat het niet aanstuurt op een uniformering van de Vlaamse studentenraden. Liever werkt de vereniging aan een betere Vlaamse ondersteuning voor de lokale studentenraden en aan een kwalitatieve studentenparticipatie.

Geen genderquota

Het congres zelf dan. In de voormiddag discussieerden studentenvertegenwoordigers uit heel Vlaanderen in verschillende werkgroepen over sociale, internationale en onderwijskwesties. Toespraken kwamen van Freddy Mortier, vicerector van de Universiteit Gent, en Guy Aelterman, kabinetschef van Pascal Smet. Opvallend was het slotwoord van VVS-voorzitter Bram Roelant, waarin hij het standpunt van VVS tegen genderquota in studentenraden herhaalde en waarmee hij Aelterman rechtstreeks van repliek diende. “De basis ligt in de studentenparticipatie. Instellingen kunnen voor hun officiële raden geen vertegenwoordiging van een bepaald geslacht vragen”, aldus Roelant, wiens speech op luid applaus werd onthaald.

0 Comment