Statuut van de studentenvertegenwoordiger wordt verplicht

Vanaf 1 oktober 2014 wordt het statuut van de studentenvertegenwoordiger verplicht. Dat werd aangekondigd op het jaarlijkse congres van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Het instellingsbestuur zal dit statuut moeten opmaken in samenspraak met de studentenraad.

Speciale behandeling

Momenteel hebben acht van de 23 studentenraden in Vlaanderen reeds een statuut van de studentenvertegenwoordiger, waarin de faciliteiten voor de studentenvertegenwoordigers expliciet vermeld staan. Bij zeven andere studentenraden kunnen de studentenvertegenwoordigers ook beroep doen op extra faciliteiten, gaande van gewettigde afwezigheid bij verplichte lessen tot speciale examenregelingen, zonder dat dit echter expliciet is vastgelegd.

Steun participatie

In totaal kunnen studenten aan 83% van de instellingen in Vlaanderen genieten van zulke faciliteiten. Aan 17% van de instellingen wordt niets voorzien, zo blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Vereniging van Studenten.

VVS benadrukte op het congres het belang van het opstellen van een dergelijk statuut per instelling, zodat studenten kunnen rekenen op meer begrip en ondersteuning om hun mandaat uit te voeren. Het waarschuwde ook dat een gebrek aan begrip voor de situatie van de studentenvertegenwoordiger kan zorgen voor minder participatie.

0 Comment