Ars Poetica: Elastiekje

Door Pieter Jan Van Pevenage

Je weet van geen hout pijlen maken
Zodus schiet je kiezels met een elastiekje
En dreig je al een keer ’s wat te raken
Leidt dat hooguit tot een non-akkefietje

druppel op een hete kookplaat
naald weggemoffeld in een berg hooi
het gaat sneller voorbij als je stilstaat
dode vogel heet minder erg dan kooi

Uit empirisch onderzoek is gebleken
Dat je volstrekt verwaarloosbaar bent
steekproef dient om je ultiem te wreken
formules maak je achteraf in een grafiek bekend

het gaat niet altijd van een leien dakje
de eerste loodjes wogen ook al zwaar
als stopte je jezelf niet in dat vakje
in haar knusheid schuilt net het gevaar

0 Comment