Studenten nog hoogstens drie jaar op VUB-kot

UPDATE – Studenten die een kot huren van de Vrije Universiteit Brussel kunnen ervan uitgaan dat ze er hoogstens drie jaar mogen blijven. Dat blijkt uit de analyse van het aantal aanvragen bij de dienst Huisvesting, nadat de deadline voor een kotaanvraag, 1 mei, verstreken is. De redactie vernam dit uit verscheidene bronnen.

De Stuvoraad besliste midden december 2013 om het toewijzigingsbeleid voor VUB-koten te veranderen. Voor de volgende academiejaren krijgen studenten die voor het eerst huren, voorrang. Op die manier wilde men alle studenten in de loop van hun studentencarrière de kans geven om op kot te gaan.

Na drie jaar zullen studenten nu waarschijnlijk op zoek moeten gaan naar een kamer in de privésector. Dat komt omdat heraanvragers nu als laatste op de prioriteitenlijst staan. Door dit nieuwe huisvestingsbeleid zal het bijgevolg quasi onmogelijk zijn om tijdens de volledige studententijd een VUB-kot te bekleden.

De Stuvoraad vergadert morgen, vrijdag, en zal het punt tijdens de vergadering bespreken. Meer info en cijfers zullen dan ook bekend worden gemaakt. Of dit ook onverkort geldt voor Jetse studenten, is nog niet bekend. Ludo Reuter, hoofd van de Dienst Huisvesting, wenste vandaag niet te reageren. Hij wacht de vergadering van morgen af voor verdere toelichting.

Brief over toewijzingsbeleid van Ludo Reuter en Reinert Roux
Download .docx-bestand (12,9 KB)

UPDATE – 16 mei, 11u22

Inmiddels hebben VUB-kotstudenten vanochtend een e-mail ontvangen, ondertekend door Ludo Reuter (diensthoofd Huisvesting) en studentenraadsvoorzitter Reinert Roux. Hierin wordt de “actuele situatie” in verband met het toewijzingsbeleid voor volgend academiejaar geschetst, in afwachting van een officieel schrijven.

Wat campus-Etterbeek betreft, adviseren Reuter en Roux aan studenten die voor het vierde jaar een kot heraanvragen “om op zoek te gaan naar een kamer op de privémarkt.” Ook zij die voor een derde jaar heraanvragen, zijn nog niet veilig. De 150 studenten met het hoogste leerkrediet zijn wel zeker van een toewijzing, maar vijftig anderen, met een lager leerkrediet, moeten afwachten tot 22 juli. Volgende week worden die vijftig studenten op de hoogte gebracht, al hebben zij wel “een reële kans op toewijzing.” Mogen wel op beide oren slapen: zij die hun tweede jaar op een VUB-kot ingaan en de studenten die in ’13-’14 nog geen kot bekleedden.

Studenten in Jette die voor een derde jaar heraanvragen, zijn dan weer sowieso zeker van een VUB-kot. Echter, voor een vierde jaar wachten studenten best 22 juli af; ook zij hebben “een reële kans op toewijzing.” Voor een vijfde jaar aanvragen wordt onmogelijk. Deze studenten zullen zich eveneens op de privémarkt moeten begeven.

In totaal waren er 1525 kotaanvragen. 637 aanvragen kwamen van nieuwe studenten, 888 waren heraanvragen. De officiële beslissing over de individuele aanvraag wordt in de tweede helft van juni verzonden.

Klik om te bewerken.
0 Comment