Brusselse studentenraden vragen minister voor Studentenzaken

De studentenraden van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) , de Erasmushogeschool (EhB), LUCA school of arts en de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) sommen in een gezamenlijk studentenmemorandum hun eisen aan de volgende politieke leiders van Brussel op. De studenten vragen onder andere een Brusselse minister van Studentenzaken.

Brussel blijft stil

De studentenraden trekken in het memorandum de vergelijking tussen het studentenbeleid van steden als Gent, Leuven en Antwerpen en dat in Brussel. In alle andere studentensteden doet de stad inspanningen voor studenten, in het Brussels Gewest blijft het stil, zo klinkt het.

Het tekort aan koten in Brussel staat hoog op de politieke agenda. Toch zijn er nog altijd weinig concrete maatregelen genomen die de situatie verbeteren. In het memorandum pleiten de studenten ervoor om leegstaande kantoorruimten te bestemmen als studentenwoningen. De aanwezigheid van studenten kan kantoorwijken doen herleven, vinden de studenten.

Nachtbraken

De studentenraden vragen verder aandacht voor het mobiliteitsbeleid. Een bevoegdheid die bij het Brussels Gewest ligt, maar voordien vaak werd doorgeschoven naar de Vlaamse onderwijsminister als het over studentenmobiliteit ging en vice versa. Na de prijsverhoging van het MIVB-studentenabonnement vragen de studenten om in te zetten op prijsmatiging. Ook het nachtbussenaanbod van en naar de verschillende campussen moet volgens de studenten omhoog.

Studenten moeten zich echter niet alleen via het openbaar vervoer kunnen verplaatsen in Brussel. Ook de fiets moet een volwaardig alternatief worden. De drukke verkeersaders zijn vaak onveilig voor zwakke weggebruikers. De studenten willen dat Brussel de auto zoveel mogelijk schuwt ten voordele van de fiets.

Meer inspraak

Ook vragen de studenten een centraal aanspreekpunt voor studenten in Brussel. Studenten hebben immers geen democratische inspraak via de verkiezingen, maar leven wel degelijk in de stad. Studentenbeleid is volgens de studenten een materie die gemeentegrenzen overschrijdt. Daarom vragen ze een minister van Studentenzaken in de volgende Brusselse regering. De raden vragen niet expliciet om stemrecht voor studenten in de plaats waar ze studeren.

Minder vanzelfsprekende thema’s in het memorandum zijn de Brusselse feest- en sportaccommodatie. De situatie voor de verschillende onderwijsinstellingen is namelijk heel verschillend. Studentenvertegenwoordiger van de HUB pleiten al lang voor een feestzaal in het centrum van Brussel-stad. Hun studentenverenigingen hebben het moeilijk om goedkope en degelijke feestzalen af te huren. De VUB aan de andere kant, heeft op de verschillende campussen wel feestzalen en een sportcentrum.

Tot slot vragen de studenten om Brussel meer de promoten als studentenstad.

0 Comment