Resultaten stembusslag studentenverkiezingen 2014 bekend

De uitslag van de studentenverkiezingen aan de VUB zijn bekend. De stembusgang verliep in vergelijking met voorgaande jaren relatief vlot. Dat had alles te maken met het nieuwe stemsysteem, dat een stuk gebruiksvriendelijker is geworden. Een tweede kiesronde is dan ook niet nodig.

De verkozen kandidaten voor de Raad van Bestuur, Onderwijsraad en Studentenraad kunnen vanaf heden zeker zijn van hun zitje. Voor de Raad van Bestuur, het hoogste beslissingsorgaan van de VUB, werden dit jaar acht kandidaturen ingediend. Elke faculteit had zodoende een kandidaatafgevaardigde. Binnen de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschapen (WE) dingden zowaar twee kandidatenduo’s naar een zitje. Jeriek Van den Abeele en Isabelle Mollaert delfden uiteindelijk het onderspit. 

Voor de Onderwijsraad waren de kandidaturen slechts dun gezaaid. De vijf faculteiten die toch een kandidaat naar voren wisten te schuiven, zagen hun kandidatuur allen verzilverd. De faculteiten Psychologie en Educatiewetenschappen (PE), Ingenieurswetenschappen (IR) en Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) blijven echter onvertegenwoordigd. 

Voor de Studentenraad werden elf kandidaturen ingediend. Drie studentenduo’s dienden dus onvermijdelijk af te vallen. De studentenpopulatie verwees de verkiezingsbeloftes van de tandems Samuel Hus en Gil Duarte da Cruz, Alexander Lesuisse en Royghe Van Severen en Suzanne Miederna en Isaac Verhaeghe onverbiddelijk naar het hiernamaals. 

De herverkiezing van Johan Wouters voor de Studentenraad stemt enkele huidige leden ongetwijfeld tot groot ongenoegen. Enkele raadsleden dienden dit academiejaar immers een motie van wantrouwen in tegen hun vicevoorzitter Sociale Zaken naar aanleiding van diens publicatie van een spotprent die tot grote onvrede stemde. De motie ligt op de aanstaande zitting van de Studentenraad van 28 maart voor. 

Waar Lesuisse en Van Severen voor de Studentenraad de duimen moesten leggen, geraakten ze wel vlot verkozen voor de Studentenraad van de Universitaire Associatie Brussel (UAB). Het duo mag zich volgend jaar engageren in de weinig bekende raad waarin zowel VUB- als EhB-studenten zetelen.

De lijst van verkozen leden ziet er als volgt uit. De plaatsvervangers staan telkens tussen haakjes aangeduid. 

Raad van Bestuur 

RC: Thomas Dedroog (Stijn Coninckx)
ES: Peter Vandermeersch (Ralph Van den Abbeele)
PE: Jorre Bilsen (Wim Derkinderen)
WE: Marin Vandamme (Charlotte De Koninck)
GF: Wietse Wiels (Arn Van Royen)
IR: Isabelle Selleslag (Michael Spronck)
LK: Jonathan Hooft (Louis Curtil)
LW: Olivier Goessens (Sandro Gonzalez Maseda)

Onderwijsraad
LW: Camille Debacq (Barbara Verschoore)
RC: Charlotte De Grauwe (Sofie De Wolf)
ES: Silke Goubin (Alexandra Praet)
WE: Thijs Stuyver (Elyn Meert)
GF: Maxime Vande Vyver (Désiré Gahide)
PE: /
IR: /
LK: / 

Studentenraad

Hamza Abatouy (Camille-Elisabeth Trachet)
Jelle Boyen (Brecht Guldemont)
Dimitri Bulté (Rafael Gonzalez Fernandez)
Youssef El-Kanneb (Nora Belhadi)
Emma Op de Beke (Antoine Lambot)
Jules Robijns (Jubitana Dominic)
Dominiek Stroo (Matthias Verschoore) 

Johan Wouters (Tim Swier) 

Studentenraad Universitaire Associatie Brussel

Alexander Lesuisse (Royghe Van Severen)

0 Comment