Franstalige tegenhanger Brik in de steigers

© De Moeial, Sarah Hamdi
De oplossing van het Brussels kotentekort is nog niet nabij. Aan beide zijden van de taalgrens kampen de onderwijsinstellingen met een aanzienlijk gebrek aan studentenhuisvesting. Aan Nederlandstalige kant is Brik in het leven geroepen, een organisatie die studenten in Brussel helpt bij het vinden van een kwaliteitsvol kot. Voor de Franstalige studenten in Brussel bestond er geen enkele ondersteuning. Daar komt nu verandering in.

Christos Doulkeridis (Ecolo), Brussels staatssecretaris voor Huisvesting, probeerde tijdens zijn legislatuur alle vertegenwoordigers van het Brussels hoger onderwijs rond de tafel te krijgen. De huisvestingscrisis kost de stad ongetwijfeld studenten. Logisch dat de staatssecretaris daar verandering in wil brengen. Toch?

Niet zo heel logisch, want studentenhuisvesting wordt door de Brusselse regering en de staatssecretaris zelf eigenlijk beschouwd als een bevoegdheid van de Gemeenschappen. Het is een randvoorwaarde om onderwijs te kunnen genieten en daardoor valt het volgens het Brussels Gewest onder de bevoegdheid van de Vlaamse en Franstalige ministeries van Onderwijs.

Brik krijgt een broertje

De Vlaamse overheid neemt die verantwoordelijk ook op. Brik krijgt jaarlijks 2,2 miljoen euro aan subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en reserveert daarvan een miljoen voor huisvesting. Zo onderhoudt Brik een kotendatabase, gebruikt het een standaardhuurcontract en probeert het met een label de kwaliteit van studentenkamers te waarborgen. De Franstalige universiteiten en hogescholen waren onder de indruk. Zij zagen de oprichting van een Franstalig equivalent van Brik liever gisteren dan vandaag gebeuren. Dat moment lijkt nu stilaan aan te breken.

Er is inmiddels een Franstalige overlegstructuur opgericht, bestaande uit Brusselse Franstalige universiteiten en hogescholen. Hun opdracht is om na te denken over de oprichting van een kwaliteitslabel voor studentenhuisvesting en een inventaris op te maken van studentenkoten. Twee activiteiten die Brik al jaren geleden heeft gestart. Doulkeridis stelt daartoe een budget van 60.000 euro ter beschikking.

Het engagement van de staatssecretaris stopt daar echter niet. De Université Libre de Bruxelles (ULB) zal, in samenwerking met de gemeente Elsene en het OCMW, een sociaal verhuurkantoor voor studenten oprichten.

Begin volgend academiejaar moet dat verhuurkantoor een twintigtal woningen in portefeuille hebben, om in drie jaar tijd tot honderd woningen uit te groeien, als het aan de staatssecretaris ligt. Het Gewest maakt hiervoor nog eens 40.000 euro vrij. Het Brussels Gewest zal ter compensatie ook 20.000 euro overmaken aan Brik.

“Te vroeg voor speculatie”

Aan Franstalige zijde ontwikkelt men dus in kleine stapjes iets dat lijkt op het Nederlandstalige Brik. Voorlopig denkt men daar nog niet aan een fusie: “Het is nog te vroeg om daarover te speculeren”, zegt Kasper Demeulemeester namens Brik. “We zijn tevreden dat de Brusselse regering belangrijke stappen heeft gezet. Wij hebben bij Brik al vijftien jaar kennis en ervaring opgedaan en zullen die graag delen met onze Franstalige collega’s. De praktische details zijn voorlopig nog onduidelijk, maar wij stellen ons constructief op.”

Studenten zijn iets minder opgezet met de initiatieven van het Brussels Gewest, die zich toch vooral concentreren aan de Franstalige kant. “Wij waren niet voor dit scenario toen het werd voorgesteld op het kabinet. Het lijkt erop dat er een Franstalige tegenhanger van Brik zal ontstaan. Nu het plan zonder communicatie toch wordt doorgevoerd, voelen wij ons gepasseerd”, vindt Frédérique Vandermeeren, lid van de Algemene Studentenraad van de HUB en studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur van Brik. De voorzitter van de VUB-Studentenraad bekijkt de zaak.

0 Comment