Vertrouwen in ondervoorzitter Studentenraad bereikt dieptepunt

De kandidaturen voor de studentenverkiezingen liggen opgestapeld op het secretariaat. In maart zijn het studentenverkiezingen en stelt de VUB-studentengemeenschap zijn nieuwe studentenvertegenwoordigers aan. De huidige ploeg moet het nog drie maanden volhouden, maar intussen groeit er onder raadsleden heel wat onvrede over de houding van vicevoorzitter Sociale Zaken Johan Wouters.

Wouters stelde zich vorig jaar kandidaat om voorzitter te worden van de Studenten- en Stuvoraad. De raad verkoos toen Reinert Roux boven hem, maar adviseerde de gedreven nieuwkomer om het mandaat van ondervoorzitter Sociale Zaken te proberen. Dat deed hij en nog diezelfde vergadering werd hij verkozen als vicevoorzitter.

De student bleek een duchtig pleitbezorger voor allerlei praktische verbeteringen op de campus. Zijn persoonlijk project werd de fit-o-meter, een gratis te gebruiken sportparcours op de campus van de VUB. De Studentenraad draagt 12.000 euro bij aan het project.

Facebookfout

Toch is het niet alleen rozengeur en maneschijn. Afgelopen maand beging Wouters namelijk een faux pas, die de meeste raadsleden hem niet in dank afnemen. Op de facebookpagina Studentenraad Updates (sic) van Abdel-Elah & Johan verscheen een plaatje. Humoristisch bedoeld, volgens de beheerders van de pagina, maar volgens de rest van de raad een schadelijke belediging.

Het gaat hier om volgend prentje. Een personage uit de tekenfilmserie South Park beschrijft hun “gedachte op sommige momenten tijdens de Studentenraadsvergadering.” De tekst op het plaatje beschrijft niet nader genoemde leden van de vergadering in het Engels als “complete retards.” De collega’s uit de raad konden dit gebaar, tijdens de periode waarin zij naarstig nieuwe kandidaat-leden zoeken, op zijn zachts gezegd niet waarderen.

Hij mag het dan afdoen als een pietluttige discussie, dit incident kan Wouters zijn mandaat van ondervoorzitter kosten. Het vertrouwen in zijn kunnen is bij sommige raadsleden volledig verdwenen en inmiddels dienden zij een motie van wantrouwen in tegen hun ondervoorzitter. “Het vertrouwen in zijn functioneren is geschaad”, vindt Nicolas Dutré, studentenvertegenwoordiger en indiener van de motie. “Hij heeft de Studentenraad zelf en de aanwezige raadgevers beledigd, waardoor de raad mogelijks schade lijdt. Zal een vicerector of een diensthoofd van bijvoorbeeld het studentenrestaurant nog wel constructief meewerken als de ondervoorzitter van de Studentenraad hem of haar bestempelt als retard?”

De beruchte facebook-afbeelding

Ludiek

Wouters zelf vindt de reactie van de raadsleden dan weer overdreven. “Het is een beetje een storm in een glas water. Ieder studentenraadslid heeft het recht om een motie in te dienen, maar het gaat hier om een post op een persoonlijke pagina, zonder directe link naar de Studentenraad. De enige terechte kritiek is dat we het logo van de Studentenraad als banner gebruikten. Dat hebben we direct aangepast. Ook hebben we na alle ophef de paginanaam gewijzigd naar Ludieke Studentenraad Updates van Abdel-Elah en Johan.” Abdel-Elah Afennas is trouwens de studentenvertegenwoordiger met wie Wouters zijn kiescampagne voerde.

Of deze maatregelen volstaan voor de leden van de raad is echter twijfelachtig. De wijzigingen van de pagina gebeurden immers toen het kwaad al was geschied. Ook het persoonlijke karakter van de pagina valt te betwisten. Het ging immers niet om een strikt persoonlijk profiel, maar om een pagina die in principe voor iedereen zichtbaar is en gericht is op de achterban van Wouters en Afennas in hun hoedanigheid van studentenvertegenwoordiger.

Waar de spotprent precies op doelde is Wouters alweer vergeten. “Het is geen persoonlijke aanval en we wilden er niemand kwaad mee doen. Ik vind het jammer als mensen het persoonlijk hebben opgevat. We wilden enkel bepaalde houdingen bekritiseren.”

Legitimiteit

De raadsleden die de motie steunen, hadden graag excuses gehoord. Dat had de motie zelfs kunnen voorkomen. Wouters lijkt echter niet van plan om zich te verontschuldigen. Sterker nog, hij betwist de legitimiteit van de raad waarvan hij tot nu toe nog ondervoorzitter is, om over zijn functioneren te beslissen. Hij vindt dat de leden van de Studentenraad hun oordeel over zijn functioneren moeten baseren op zijn verwezenlijkingen. “Ik heb vernomen dat ik de enige ben die de afgelopen vijf jaar met eigen voorstellen is gekomen. Dat vind ik jammer. Er is in de Studentenraad een gebrek aan creativiteit en aan engagement. Mensen komen bijvoorbeeld niet naar de vergaderingen en als ze dan eens aanwezig zijn, hebben ze geen verstand van zaken. Daar ging de spotprent ook een beetje over. Ik zou het jammer vinden als studenten die heel het jaar niets hebben bijgedragen mij zouden bekritiseren en afrekenen op basis van een persoonlijke spotprent op een persoonlijke pagina. Daar zal ik zeker nog op reageren op de vergadering van de Studentenraad wanneer de motie van wantrouwen voorkomt.”

“Johan heeft inderdaad goede ideeën aangedragen”, vindt Dutré. “Die zijn echter door inspanningen van de raad in zijn geheel verder verwezenlijkt. Door de prestaties van het individu te koppelen aan die van de Studentenraad kunnen we een betere studentengemeenschap voor iedereen bewerkstelligen. Van een ondervoorzitter mag je echter toch verwachten dat de focus niet zozeer op het individu ligt, maar op de raad in zijn geheel.”

Wandelgangen

Ondanks de ophef rond zijn persoon komt Johan Wouters opnieuw op tijdens de volgende studentenverkiezingen. Als hij verkozen wordt, wil hij zich vooral richten op internationale en Erasmusstudenten. In de wandelgangen fluistert men dat hij een voorzittersfunctie ambieert. Zelf zegt Wouters nog niet te weten of hij opnieuw een bestuursrol zou willen opnemen.“Ik hoop gewoon dat we productief verder kunnen.”

De Studentenraad zal op 28 maart stemmen over de motie van wantrouwen. Dan zullen we weten of de Studentenraad zich achter de redenering van Wouters kan scharen.

Intussen kunnen studenten hun stem voor de Studentenverkiezingen online uitbrengen. Klik hier om te stemmen.

0 Comment