Het jaar van de laatste tweede kans

Aan de VUB kunnen studenten die slagen voor een examen in de regel niet herkansen. Universiteiten en hogescholen interpreteren de wetgeving hierover echter niet allemaal hetzelfde. Een nieuw decreet zal dat veranderen. Voortaan mag een student alleen herkansen als hij gezakt is in de eerste zittijd.

De Vlaamse studentenkoepel VVS pleitte nochtans voor het behoud van het recht op een onvoorwaardelijke tweede examenkans, maar zag die eis in de Vlaamse Onderwijsraad sneuvelen. Wanneer het zogenaamde Vereenvoudigingsdecreet van kracht wordt, kunnen studenten niet langer een behaalde voldoende verbeteren. Aan de VUB was dat volgens het Onderwijs- en Examenreglement (OER) lange tijd sowieso onmogelijk.

Ongelukje

Bij aanvang van dit academiejaar keurde de VUB echter per ongeluk een OER goed dat studenten wel het recht geeft om hun examens te herkansen. Ongeacht of ze in de eerste zit geslaagd of gezakt waren. Een foutje dat niemand had opgemerkt. Omdat je een OER in de loop van een academiejaar niet zomaar mag wijzigen, liet de VUB het beruchteartikel 101 staan.

Studenten konden na de januari-zittijd in theorie dan ook vragen om een examen over te mogen doen. Op de Studentenraad van 14 februari waren er nog geen gevallen bekend van studenten die dat via een beroepsprocedure hadden gevraagd. Wel waarschuwde Stéphanie Van Den Broeck, medewerkster van de Juridische Dienst, dat studenten die het zouden proberen waarschijnlijk toch ongelijk zullen krijgen. Het Vereenvoudigingsdecreet maakt het herkansen van een voldoende immers alsnog onmogelijk.

Nog even geduld

VVS heeft echter een andere kijk op de zaak: de VUB kan zich nog niet baseren op de nieuwe regels. VVS-voorzitter Bram Roelant legt uit: “Het decreet treedt pas volgend academiejaar in werking. Alle studenten hebben dit academiejaar nog recht op hun tweede examenkans en het OER is en blijft geldig zoals in het begin van het academiejaar.”

Het lijkt er dus op dat VUB-studenten dit academiejaar met succes een tweede examenkans zouden kunnen afdwingen. In het OER staat letterlijk dat een student dat recht heeft, ongeacht het cijfer in de eerste zittijd. De raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen heeft nog geen uitspraak gedaan over dergelijke zaken.

Volgend jaar zal de VUB het OER waarschijnlijk aanpassen en treedt ook het Vereenvoudigingsdecreet in werking. Dit is dus het jaar van de laatste tweede kans.

0 Comment