Kandidaturen studentenverkiezingen 2014 volledig

De kandidatenlijsten voor aanstormende studentenverkiezingen zijn bekendgemaakt. In totaal stellen 26 studenten zich kandidaat voor een mandaat in de Raad van Bestuur, Onderwijsraad, Studentenraad, en ja zelfs de vermaledijde Studentenraad van de Universitaire Associatie Brussel kan dit jaar rekenen op een kandidaat. Van vrijdag 7 maart tot en met maandag 24 maart kan u uw stem uitbrengen voor de eerste ronde. Wordt de kiesdrempel van 25 procent niet bereikt, dan volgt een tweede kiesronde van vrijdag 22 april tot en met maandag 5 mei.

Kandidaat  in extremis

Voor de Raad van Bestuur, het hoogste beslissingsorgaan van de VUB, werden acht kandidaturen ingediend. Elke faculteit heeft zodoende een kandidaatafgevaardigde. Binnen de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (WE) dingen twee kandidaten naar een zitje.

Aanvankelijk werden geen kandidaten gevonden om namens de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW) in de Raad van Bestuur te zetelen. De tandem Olivier Goessens en Sandro Gonzàlez Maseda stelde zich op de valreep toch nog kandidaat, hoewel de deadline eigenlijk verstreken was. Beide heren moesten voor de Verkiezingscommissie verschijnen, die besloot de kandidatuur alsnog ontvankelijk te verklaren via de beroepsprocedure.

Dun gezaaid

Net als vorig jaar worden slechts vijf van de acht faculteiten gehoord inzake onderwijsbeleid en -organisatie. De faculteiten Psychologie en Educatiewetenschappen (PE), Ingenieurswetenschappen (IR) en Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) slaagden er niet in een kandidaatvertegenwoordiger te vinden. Deze laatste zal voor het tweede jaar op rij onvertegenwoordigd blijven.

Voor de Studentenraad blijven de kandidaturen in dalende lijn lopen. Met elf studenten die een zitje ambiëren, is er wederom één kandidatuur minder dan het voorgaande jaar. De strijd belooft in dit orgaan het spannendst te worden, daar slechts acht leden daadwerkelijk een zetel in de Studentenraad kunnen bemachtigen.

VUB associeert weer

De VUB kan na een jaar van afwezigheid in de Studentenraad van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) opnieuw rekenen op een kandidaatafgevaardigde. Dat slechts voor één der vijf mandaten in deze raad een kandidatuur werd ingediend, mag niet verbazen gezien de kleine naambekendheid van het orgaan waarin zowel studenten van de VUB als van de EhB zetelen. Hoe dan ook lijkt het voortbestaan ervan weer wat zekerder. UAB-kandidaat Alexander Lesuisse stelde zich eveneens kandidaat voor een mandaat in de VUB-Studentenraad, maar deze dubbele kandidatuur zou geen problemen opleveren voor het aanwezigheidsquotum, aangezien leden van de Studentenraad-UAB zich niet tegelijk kandidaat stellen voor de Stuvoraad.

De lijst van kandidaten voor de studentenverkiezing ziet er als volgt uit. De plaatsvervangers staan telkens tussen haakjes aangeduid.

Raad van Bestuur

(Eén mandaat per faculteit te begeven)

RC: Thomas Dedroog (Stijn Coninckx)

ES: Peter Vandermeersch (Ralph Van den Abbeele)

PE: Jorre Bilsen (Wim Derkinderen)

WE: Jeriek Van den Abeele (Isabelle Mollaert) of Marin Vandamme (Charlotte De Koninck)

GF: Wietse Wiels (Arn Van Royen)

IR: Isabelle Selleslag (Michael Spronck)

LK: Jonathan Hooft (Louis Curtil)

LW: Olivier Goessens (Sandro Gonzalez Maseda)

Onderwijsraad

(Eén mandaat per faculteit te begeven)

LW: Camille Debacq (Barbara Verschoore)

RC: Charlotte De Grauwe (Sofie De Wolf)

ES: Silke Goubin (Alexandra Praet)

WE: Thijs Stuyver (Elyn Meert)

GF: Maxime Vande Vyver (Désiré Gahide)

PE: /

IR: /

LK: /

Studentenraad VUB/Stuvoraad (11)

(acht mandaten te begeven)

Hamza Abatouy (Camille-Elisabeth Trachet)

Jelle Boyen (Brecht Guldemont)

Dimitri Bulté (Rafael Gonzalez Fernandez)

Youssef El-Kanneb (Nora Belhadi)

Samuel Hus (Gil Duarte da Cruz)

Alexander Lesuisse (Royghe Van Severen)

Suzanne Miedema (Isaac Verhaeghe)

Emma Op de Beke (Antoine Lambot)

Jules Robijns (Jubitana Dominic)

Dominiek Stroo (Matthias Verschoore)

Johan Wouters (Tim Swier)

Studentenraad Universitaire Associatie Brussel

(vijf mandaten te begeven)

Alexander Lesuisse (Royghe Van Severen)

0 Comment