VUB-professor boycot registratie van wetenschappelijke publicaties

VUB-professor Gustaaf Cornelis weigert om zijn wetenschappelijke publicaties dit jaar te registreren. Op deze manier wil hij zich verzetten tegen een verdere kwantificering van het academisch onderzoek. Zijn verzetsdaad is echter niet zonder risico’s.

Professoren zijn in principe verplicht om hun publicaties te registeren in de database van hun universiteit. Zo kan de universiteit zien wie veel en wie weinig publiceert en vervolgens de financiële middelen verdelen onder de faculteiten. Professor wetenschapsfilosofie Gustaaf Cornelis verzet zich tegen deze kwantificering van het wetenschappelijk onderzoek en weigert daarom zijn publicaties uit 2013 te registreren. “Het is een puur kwantitatief systeem; de inhoud van publicaties is niet van belang. Ik sta niet alleen: Nobelprijswinnaar Randy Schekman had al tot een vergelijkbare boycot opgeroepen van de tijdschriften Nature en Science.”

In zijn boek Eerlijke wetenschap, dat in het najaar van 2013 verscheen, maakte Cornelis al korte metten met de kwantificering van de wetenschap. Nu voegt hij de daad bij het woord. “Iedereen klaagt over het systeem, en daarom wil ik nu iets doen”, vertelt de wetenschapsethicus. “De deadline voor de registratie van publicaties loopt volgende week ten einde en ik ben niet van plan om mijn werk te registreren.”

“In principe pleeg ik contractbreuk.”

Dat betekent niet dat de professor niet gewerkt heeft. Hij schreef wel degelijk wetenschappelijke publicaties, gaf lezingen en zelfs de nationale media wisten hem na zijn laatste boek te vinden. “De registratie van wetenschappelijke output is echter niet alleen oneerlijk door het uitsluitend kwantitatieve karakter, het neemt ook nog eens veel tijd in beslag. Alle universiteiten gebruiken andere systemen die niet op elkaar aansluiten. Ik ben heus niet honderd procent tegen registratie. Sterker nog, registratie en controle zijn nodig, maar de enige reden voor de huidige registratie is kwantificering om het geld te verdelen. Dat is oneerlijk.”

Of de actie ook bij collega’s bijval kent, weet Cornelis niet. Een ding staat wel vast: Cornelis is niet de enige die vindt dat het systeem aan verandering toe is. Voor de universiteit is de registratieboycot van de professor wellicht minder goed nieuws. Die loopt wellicht onderzoeksfinanciering mis. “Maar ik lever de universiteit niet heel veel geld op”, reageert Cornelis bescheiden. “Een gigantische impact op de financiën zal mijn actie dan ook niet hebben. Het is louter symbolisch.”

De persoonlijke gevolgen van zijn actie kunnen voor de professor echter verreikend zijn. “In principe pleeg ik contractbreuk als ik de registratie boycot. Volgens mij kunnen er twee dingen gebeuren: ofwel roept de academische overheid me op het matje en dwingt mij om mijn onderzoek te registreren, ofwel word ik meteen ontslagen. Ze kan me ook doodzwijgen, natuurlijk, en dat verwacht ik nog het meest. Ach, ik wens alleen maar eerlijke wetenschap voor al mijn collega’s.” Zouden er nog andere muizen zijn die willen meebrullen?

Professor Cornelis te gast bij Radio1-programma Interne Keuken: klik hier.

0 Comment