Actiegroep wil bouw op ULB-campus aanvechten bij Raad van State

Het is een strijd van lange adem voor een groep gedreven ULB’ers op campus La Plaine, het stuk ULB-campus achter VUB-campus Etterbeek. In 2007 verkocht de Université Libre de Bruxelles (ULB) acht hectare campusterrein aan Immobel. Dat wil nu een gebouwencomplex van voornamelijk privéappartementen neerpoten op de universitaire campus. De actiegroep zamelt nu geld in om de bouw tegen te houden via de Raad van State.

Gustavo Lucena Gómez is een van de drijvende krachten achter het actiecomité dat alles in het werk stelt om het bouwproject van Immobel tegen te houden. De actiegroep greep tot nu toe al de gemeenteraadsvergadering en de adviescommissie van de Elsense gemeente aan om de bezwaren kenbaar te maken. En dat zijn er heel wat.

“Allereerst is er een biologisch luik”, vertelt Lucena Gómez. “Onze campus is de grootste groene zone van Elsene. Het is een belangrijke zone voor de ontwikkeling van flora en fauna. De natuur zuivert de lucht, maar filtert ook het geluid.” Toch kennen weinig mensen de natuurlijke rijkdommen van de campus. Dat komt voornamelijk doordat het terrein slecht ontsloten is, vindt Gomez. “De campus ligt ingesloten door de Pleinlaan en de Triomflaan; beide zijn drukke verkeersaders.”

Dat de groene campus weinig voor recreatie gebruikt wordt is niet alleen jammer, maar ook een argument voor Immobel om de bouw van het Universalis Park door te duwen. “Het terrein is niet geklasseerd als groene zone, dus mag er in principe op gebouwd worden. Als men echter de Vijvers van Elsene zou volbouwen, dan zou het protest veel groter zijn dan nu het geval is.”

De kritieken van Lucena Gómez zijn eindeloos. “De verzadiging van de verkeersaders rond de campus zal niet verminderen na de bouw van 600 appartementen. Er is geen aandacht voor een sociaal aspect: het gaat wel degelijk om luxe-appartementen, van sociale woningen of studentenkamers is geen sprake.”

Toch is het niet om ecologische of sociale redenen dat het actiecomité de zaak-Universalis Park aanhangig wil maken bij de Raad van State, het hoogste administratieve rechtscollege. “Immobel is niet zorgvuldig omgesprongen met de aanvraag van de vergunning voor de bouw”, legt Lucena Gómez uit. “Universalis Park is een groot project. Een aantal wettelijke parameters bepaalt wanneer een project groot is. Een van die parameters is het aantal parkeerplaatsen. Wanneer het project 200 of meer parkeerplaatsen telt, is het groot. Dat betekent dat er een onafhankelijke impactstudie uitgevoerd moet worden. Voor kleine projecten is dat slechts optioneel.”

“Wat heeft Immobel nu gedaan? In plaats van hun projectaanvraag in zijn geheel in te dienen, delen ze het op in fases. Vervolgens vragen ze per fase een bouwvergunning aan. Fase één heeft 196 parkeerplaatsen, nét geen groot project dus en ook geen onafhankelijke studie”, aldus Lucena Gómez. Het lijkt misschien een slimme manier om vertragende impactstudies te vermijden, maar deze werkwijze is illegaal. “Bouwpromotoren hanteren deze methode wel vaker, alleen heeft Immobel de fout gemaakt om alle fases al aan te kondigen. Het is dus overduidelijk dat hun project in delen is versneden.”

De raad van state is de laatste hoop voor de ULB’ers die het project willen stoppen. De gemeentelijke politiek heeft hen alvast in de steek gelaten. “Het is een politiek geladen dossier. In fase één zit namelijk de bouw van een crèche, iets dat MR-schepen Nathalie Gilson aan haar kiezers heeft beloofd. Dezelfde Gilson zat de adviescommissie voor bij de gemeente in juni 2013. Ook beloofde ze de aanleg van een park. En waar gaat Immobel een park aanleggen? Juist, tussen de te bouwen appartementen, op de plek waar nu een wilde parking is. Een stuk campus dat door plaatsgebrek officieus dienst doet als extra parkeerplaats. Elders verwoest men stukken park voor een parkeerplaats en op de huidige parkeerplaats, wil men dan een park aanleggen.”

“We hebben contact met een gespecialiseerde advocaat”, zegt Lucano Gómez. “Hij zegt dat we een sterke zaak hebben voor de raad van state, net door de illegale administratieve fasering van Immobel. We houden scherp in de gaten wanneer de bouwvergunning van Immobel wordt aangevraagd. Die informatie is niet openbaar, maar we bellen dikwijls naar de gemeente om te vragen of er al iets binnengekomen is. Ik verwacht dat de aanvraag er binnen een maand ligt.” Het argument gekocht is gekocht gaat volgens de ULB’er geenszins op. “Als ik een huis met een tuin koop, mag ik ook niet zomaar van alles bouwen in mijn tuin. Elk bouwproject moet geval per geval onderzocht worden. Als je op gekocht terrein alles zou mogen bouwen wat je wil, dan zou je toch geen bouwvergunning meer hoeven aan te vragen?”

De actiegroep heeft reeds zo’n 3000 euro op de rekening staan. Een fors bedrag, maar een procedure voor de raad van state met een goede advocaat is niet goedkoop. In totaal moet het actiecomité 5000 euro ophalen. “We hopen dat ook de VUB-studenten zich achter ons scharen”, aldus Lucano Gómez. “Ook voor hen zijn er immers gevolgen. Als het verkeer naar en van de campus toeneemt, is dat ook nadelig voor de pendelende VUB-studenten. Bovendien heeft Immobel in de plannen niet echt rekening gehouden met ’t Jefke. Waar Jefke is, is lawaai, maar waar omwonenden zijn, wordt lawaai al snel niet meer getolereerd.”

0 Comment