Diversiteit troef in kortfilm ‘BXL Nord’

Een kortfilm gemaakt door de bewoners en de bezoekers van de Brusselse Noordwijk. Dat was het opzet van de sociaal artistieke organisatie Globe Aroma. Wat een half jaar geleden begon als een wekelijkse filmclub is vandaag ontpopt tot de kortfilm BXL-Nord.

Globe Aroma, een sociaal-artistieke organisatie die mensen met verschillende achtergronden bij elkaar wil brengen, coördineerde het project. Iedereen die wou meewerken aan de film mocht zich opgeven. “We hebben de drempel heel laag gehouden zodat iedereen die wou kon meewerken”, legt Els Rochette coördinator van Globe Aroma uit.

“Deze manier van werken is zeer inspirerend”, getuigt Hussein Ali die de rol van ambulanceassistent speelt. De maanden voor de opnames leerden ze elkaar echt kennen door elkaar elke week te ontmoeten. Hussein is afkomstig uit Irak en woont sinds vier jaar in België. Hij was de enige gelegenheidsacteur die een theateropleiding genoot, weliswaar op de Universiteit van Bagdad. Het was dan ook een hele aanpassing om naar het model van regisseur Jan Geers te werken. “Toen ik de regisseur naar het scenario vroeg antwoordde hij me dat we geen scenario moesten volgen, we mochten improviseren”, vertelt Hussein.

Tijdens de ontmoetingen vertelden de deelnemers elkaar persoonlijke of fictieve verhalen. Jan Geers had deze techniek al eerder gebruikt en Globe Aroma zag hierin de ideale manier om iedereen te betrekken bij het verhaal. “In het verhaal zijn puzzelstukjes van iedereen die meewerkte te vinden en paralellen met hun echte leven”, zegt Rochette. BXL-Nord vertelt het verhaal van Saïd een nieuwkomer met een droom: hij wil een zelfstandige ambulancedienst oprichten. Al snel blijkt zijn droom een luchtbel en komt hij oog in oog te staan met de sociale onrechtvaardigheid in onze maatschappij.

Hein Van Den Brempt vertolkt de rol van de ambulancechauffeur en kijkt positief terug op het project. “Deze samenwerking heeft alleen maar bevestigd dat we de diversiteit in Brussel ten volle moeten appreciëren.” Shilemeza Prins, een Zuid-Afrikaanse die acht jaar geleden naar België kwam, werkte mee aan de film. “Voor mij gaat de film over dromen en dat je die nooit mag opgeven.” Ook Els Rochette van Globe Aroma is tevreden over het eindresultaat en sluit niet uit dat we nog een kortfilm mogen verwachten.

Sander Denayer

0 Comment