Onderwijsnieuws

Van 26 november tot 2 december vond in Zagreb de 65ste bijeenkomst plaats van de European Students’ Union (ESU). De ESU, een overkoepelende organisatie van 47 studentenbonden uit 39 Europese landen, vertegenwoordigde er de belangen van meer dan 11 miljoen studenten. Tijdens de bijeenkomst balde de Europese studentenunie een vuist tegen de privatisering van het hoger onderwijs. Verder bespraken de Europese afgevaardigden op het internationale overleg de digitalisering binnen het hoger onderwijs en de Europese verkiezingen. België werd er vertegenwoordigd door afgevaardigden van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en de Fédération des Étudiants Francophones (FEF).

– Op het internationaal overleg van de Europese studentenbonden in Zagreb (zie boven) uitte de European Students’ Union (ESU) in twee resoluties zijn bezorgdheid over de privatisering van het hoger onderwijs in Nederland. ESU reageerde ontzet op het besluit van de Nederlandse overheid om hoger collegegeld toe te staan voor de zogenaamde honours tracks en excellent beoordeelde opleidingen. De studentenbonden stelden dat hoger onderwijs een publieke verantwoordelijkheid is en vrezen dat bij een verhoging van het collegegeld studenten die kiezen voor een excellente opleiding hun studies zullen voltooien met grote schulden. Daarnaast was ESU kritisch over plannen van Nederland om het deeltijds onderwijs te schappen uit de publieke financiering.

– Controversiële onderwijshervormingen leidden eind november tot massale betogingen in Kopenhagen. Duizenden studenten van de vier grootste universiteiten van het land trokken de straat op in protest tegen de Student Acceleration Reform, die het bestuur van de Copenhagen University heeft voorgesteld. Het plan maakt deel uit van een nationale hervorming van het hoger onderwijs, die Deense studenten verplicht zestig studiepunten per academiejaar op te nemen, zonder de mogelijkheid om examens te schrappen. Daarenboven zullen masterstudenten geen verlof krijgen voor een tijdelijke studieonderbreking en krijgt het bestuur van de Copenhagen University de mogelijkheid om studenten die slagen voor minder dan 45 studiepunten per jaar te schorsen. De Deense studenten verzetten zich hevig tegen de hervorming en vrezen dat enorme hoeveelheden studenten niet in staat zullen zijn om hun studies af te werken zonder het deeltijds onderwijs. De hervorming wordt gesteund door minister van Onderwijs Morten Østergaarden en werd afgelopen lente al goedgekeurd door bijna alle partijen in het Deense parlement.

– Ook Britse studenten betoogden begin december en masse. Een golf van sit-ins brak uit over het eiland uit protest tegen de privatisering van studentendiensten. Aan de University of London, de grootste universiteit van de hoofdstad, liepen de protesten uit de hand toen de politie een sit-in hardhandig aanpakte en in totaal 39 studenten en twee journalisten arresteerde. Het bestuur van de universiteit vaardigde daarop een noodverbod uit dat alle protest op de campus tot en met juni 2014 verbiedt. Ook aan de Sussex University in Brighton is het bijzonder onrustig na de protesten. Nadat een veertigtal studenten deelnam aan een sit-in werden vijf onder hen geschorst van hun studies en verbannen van de campus omwille van het “herhaaldelijk creëren van ernstige wanorde.”
(pv)

0 Comment