Beurzen Spaanse Erasmusstudenten toch ingetrokken

Spaanse studenten die in het academiejaar 2013-2014 deelnemen aan het Erasmusprogramma zullen geen financiële hulp krijgen van de Spaanse regering, tenzij zij tijdens het academiejaar 2012-2013 al konden rekenen op een algemene beurs. Dat staat geschreven in het Spaanse Staatsblad (Boletin Oficial del Estado, BOE) van 6 december.

Het Spaanse ministerie van Onderwijs meldt in het Staatsblad van 6 december dat het op 20 november besloten heeft enkel beurzen te verschaffen aan studenten die vorig academiejaar aanspraak konden maken op een algemene beurs. Deze studenten kunnen rekenen op een maandelijkse bijdrage van 233 euro. In totaal bestaat deze groep uit 7.936 studenten. Het aantal Spaanse studenten dat dit jaar deelneemt aan Erasmus wordt geschat op 40.000. De overige 12.000 studenten kunnen enkel nog aanspraak maken op een beurs van de Europese Commissie (133 euro per student) en een gemeenschapsbeurs (fluctueert tussen de 0 en 272 euro naargelang de gemeenschap).

Het is de tweede keer dit najaar dat het ministerie van Onderwijs sleutelt aan de beurzen voor Erasmusstudenten. Begin november werd het nieuws dat minister van Onderwijs Ignacio Wert de Erasmusstudenten die zich momenteel in het buitenland bevinden financieel in de kou zou laten staan, opgepikt door de internationale media en bracht het een schokgolf van reacties teweeg door heel Europa. Spaanse studenten verzamelden zich in protestbewegingen en de Europese Commissie veroordeelde de maatregel. Daags nadien zag Wert zich genoodzaakt om de onmiddellijke ingang van het ministerieel besluit in te trekken in de Senaat. De maatregel zou pas in werking treden vanaf het academiejaar 2014-2015.

Dat minister van Onderwijs Wert zijn rug keert aan de studentenpopulatie is niet verrassend, maar wel opmerkelijk door de kritiek die Europa had geleverd op de maatregel. Europees Commissaris van Onderwijs Androulla Vassiliou, die zich momenteel in Berlijn bevindt voor de European Film Awards, heeft nog niet gereageerd op de maatregel. Verder is opmerkelijk dat het besluit werd gepubliceerd op 6 december, de Dag van de Grondwet en tevens een nationale feestdag in Spanje. In de Spaanse nationale media was er ten tijde van de publicatie van dit nieuwsbericht nog nauwelijks melding gemaakt van de aanpassing.

0 Comment