Studenten willen examenrooster eerder

De vlijtige studenten die hun examenrooster alvast willen plannen, zullen nog even geduld moeten uitoefenen. De meesten krijgen hun examenrooster pas in de week van 16 december. Veel te laat, vinden sommige studenten.

De VUB is verplicht om de examenroosters een maand voor de start van de eerste zittijd bekend te maken. 16 december valt dus binnen die termijn, maar toch willen veel studenten hun examenrooster eerder. Ongeduldige studenten gebruiken sociale mediakanalen als Twitter en Facebook om hun ongenoegen te uiten over de, in hun ogen, late examenroosters.

Enkel de faculteit Rechten en Criminologie (RC) heeft al uitsluitsel over de examenmomenten. Studenten moeten zich in deze faculteit dan ook intekenen voor mondelinge examens via het online leerplatform Pointcarré. Dat verloopt echter vaak stroef. Doordat iedereen zich op hetzelfde moment wil inschrjiven, ligt de server om de haverklap plat. De andere faculteiten zullen hun examenroosters in de loop van de komende weken online zetten.

Examenrooster bij inschrijving

De ergernis bestaat al langer dan vandaag. De Studentenraad stelde in 2012 al vast dat veertig procent van de studenten in de onderwijsevaluatie klaagt over de tijdige beschikbaarheid van het examenrooster. Bovendien slagen de universiteiten van Gent en Leuven er wel in om de examenroosters al aan het begin van het academiejaar bekend te maken. De Studentenraad pleitte toen voor een bekendmaking van de examenroosters bij inschrijving.Examens op tijd kunnen plannen heeft immers veel voordelen, zo redeneerde de Studentenraad.

Studenten zouden meer deelnemen aan examens en het studierendement zou stijgen. Studenten kunnen hun studieactiviteiten, hun (vakantie)werk of hun reizen beter plannen als de examenroosters al in het begin van het jaar beschikbaar zijn. Verder pleitte de Studentenraad nog voor een betere spreiding van de examens in het modeltraject, met aandacht voor het samenvallen van examens in op elkaar volgende bachelorjaren.

Last minute examen

Een standpunt dat ongetwijfeld op instemming kan rekenen van de studenten die staan te popelen om te beginnen blokken. Studente Communicatiewetenschappen Nori Messchaert:: “Ik vind het onaanvaardbaar dat de examenroosters even last minute worden meegedeeld aan de studenten. In mijn richting zijn de meeste examens mondeling, die verplaatst kunnen worden als studenten dat nodig achten. Die vier weken bieden echter te weinig tijd om onderling te ruilen en de professor daarvan op de hoogte te brengen.”

Het liefst heeft Nori haar examenrooster zes weken voor de start van de zittijd. De Studentenraad ging in 2012 zelfs verder in haar eisen om aan het begin van het academiejaar al duidelijkheid te hebben. Ook de faculteiten willen graag de examenroosters bekendmaken bij de inschrijving. “Dat vraagt echter tijd”, klinkt het binnen de faculteit Economische, Sociale en Politieke wetenschappen. “Sinds dit jaar werken we met een nieuw systeem. We streven ernaar om de examendata bekend te maken zodra een student zich inschrijft voor een vak. Dat vraagt echter wel een mentaliteitswijziging: zowel van studenten als van professoren.”

Engelengeduld

De samenstelling van de examenroosters is een monnikenwerk. “Wanneer we de roosters van deze zittijd af hebben, kunnen we alweer beginnen aan die van de volgende zittijd. Studenten zien vooral hun eigen examenrooster, maar wij moeten rekening houden met duizenden trajecten.” Door de veelheid aan keuzevakken en minoren is het samenstellen van een rooster een ingewikkelde puzzel. Vakken die gevolgd worden door studenten uit verschillende studierichtingen en faculteiten, studenten die een bachelor- en mastertraject combineren of die in meerdere bachelorjaren tegelijk zitten: allemaal dingen waar de faculteit rekening mee moet houden bij de opstelling van de roosters.

“In Leuven krijgen studenten hun examendata weliswaar al bij inschrijving, maar in de loop van het jaar wordt daar ook nog wel aan gesleuteld”, aldus een faculteitsmedewerker. “Ook het intekenen voor mondelinge examens zoals dat gangbaar is aan de Rechtenfaculteit is niet zonder problemen.”

Het lijkt erop dat de hele universitaire gemeenschap gebaat is bij een examenrooster dat vroeg beschikbaar is. Studenten, faculteiten en professoren zijn er ook allemaal vragende partij voor. Het nieuwe administratiesysteem CALI zou op termijn een uitkomst kunnen bieden. Tot die tijd zal de VUB-student nog wat geduld moeten oefenen. Een beetje begrip voor de puzzelende faculteitsmedewerkers blijft dan ook op zijn plaats.

0 Comment