Studenten krijgen meer inspraak in Brik

De Brusselse studentenservicedesk Brik krijgt meer studenten in zijn Raad van Bestuur. Dat beslisten de bestuurders op 14 november. Hierdoor verdubbelt het aantal studentenvertegenwoordigers in een van de hoogste bestuursorganen van de vzw van twee naar vier. De VUB en de HUB vaardigden reeds een student af, de studentenraden van de Erasmushogeschool (EhB) en de hogeschool voor de kunsten LUCA krijgen nu eveneens een zitje in de Raad van Bestuur. In de Algemene Vergadering zaten al vier studenten, dat blijft ook met de nieuwe statuten zo.

In februari 2012 werd de studentenvertegenwoordiging voor het eerst verankerd in Brik, samen met de oprichting van de studentendienst, die ontstaan is uit verhuurkantoor Quartier Latin en het Vlaams overlegplatform voor Brusselse universiteiten en hogescholen Vlophob. Deze twee vzw’s, waarin geen studenten vertegenwoordigd waren, fuseerden officieel in 2012.

Brusselse studentenvertegenwoordiging

Studenten kunnen in de toekomst dus nog intensiever meepraten over huisvesting, mobiliteit en de promotie van Brussel als studentenstad. Brik is bovendien het enige platform waar studenten van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen in Brussel samenkomen. De vier Nederlandstalige, Brusselse instellingen maken immers deel uit van verschillende onderwijszuilen: de EhB en de VUB vormen samen een Brusselse associatie, de HUB en LUCA horen bij de associatie KU Leuven.

De aanduiding van een studentenvertegenwoordiger gebeurt door de Studentenraad van elke instelling zelf. Dat is een aanzienlijke versoepeling ten opzichte van de eerdere procedure. Toen moesten de vier studentenraden alle kandidaturen ondertekenen. Dat leverde meer dan eens vertraging op. Nu mag elke studentenraad zijn eigen vertegenwoordiger afvaardigen. Die vertegenwoordiger hoeft overigens niet noodzakelijk een student te zijn, maar de studentenraad van zijn instelling moet hem wel zelf gekozen hebben.

0 Comment