Thesis kan geheim blijven wegens ‘gevoelige bedrijfsinformatie’

Studenten aan de VUB-faculteit Wetenschappen kunnen vanaf dit academiejaar verplicht worden tot een niet-openbare thesisverdediging. Ook is het mogelijk dat de masterproef zelf niet publiek wordt gemaakt. Doorslaggevende voorwaarde voor dat geheime karakter: de thesis moet vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatten.

Deze nieuwe regels staan in het aanvullend facultair examenreglement van de faculteit Wetenschappen (WE), dat op de Onderwijsraad van 23 oktober werd goedgekeurd.

De promotor kan het initiatief nemen. Als hij merkt dat er gevoelige bedrijfsinformatie – een term die overigens nergens wordt gedefinieerd – in de thesis staat, dan kan hij aan de voorzitter van de examencommissie vragen om van de principiële openbaarheid af te zien. De voorzitter beslist vervolgens autonoom of de verdediging dan wel het hele proefwerkstuk geheim blijft. Zo wordt het reglementair mogelijk dat masterproeven afgeschermd blijven van het publiek.

Doctoraatsverdedigingen blijven wel openbaar. Dat is immers een decretale verplichting, in tegenstelling tot de masterproeven.

Philippe Claeys, professor geologie, lichtte het voorstel toe op de vergadering, maar was niet bereikbaar voor commentaar.

(rc)

0 Comment