Eindelijk toekomstmuziek: Politiek akkoord voor renovatie Brussels Conservatorium

Een aangename sfeer heerste er op de persconferentie. De federale staat, het Vlaamse en het Waalse gewest zijn overeengekomen om elk twintig miljoen euro, een som van zestig miljoen euro in totaal, te investeren in de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB). De werkzaamheden zullen in 2016 van start gaan, als alles goed verloopt tenminste.

Dat het KCB aan renovatie toe is, zal niemand nog betwijfelen. Het gebouw is verouderd en in slechte staat, sommige delen zijn afgesloten uit veiligheidsmaatregelen. In maart nog lekte er smeltende sneeuw vanuit de glazen overkapping van de concertzaal, waardoor repetities en komende concerten onderbroken werden. In 2011 zou de Koningin Elizabethwedstrijd normaal gezien doorgaan in het conservatorium, maar de organisatoren besloten om naar een andere locatie te verhuizen uit veiligheidsoverwegingen. Al jaren wordt er gepleit voor een politieke beslissing zodat de restoratie van start kan gaan. De vzw Conservamus had het renovatieprogramma en het financieringplan alvast klaar.

Communautaire impasse

Het complex werd gebouwd tussen 1867 en 1876 en beschikt over een concertzaal en een muziekbibliotheek. “Toen ik op mijn elfde aan mijn opleiding begon aan het Conservatoire Royal de Musique was ik onder de indruk van de pracht van het gebouw. Het was een markant moment. Het heeft enkele jaren geduurd voordat ik besefte hoe erg het gebouw aan renovatie toe was. Een maatschappij die niet in cultuur en onderwijs kan investeren is een zieke maatschappij”, aldus een oud-student.

Al meer dan veertig jaar wordt er over dit dossier gediscussieerd. Het gebouw wordt beheerd door de Regie der Gebouwen van België (eigendom van de federale staat) en biedt onderdak aan het Conservatoire Royal de Musique (Franse Gemeenschap) en aan de Erasmushogeschool Brussel (Vlaamse Gemeenschap). Jarenlang wezen de verschillende instanties in elkaars richting. Ondanks enkele pogingen was er lange tijd noch vooruitgang, noch een overeenkomst. Het enige dat vooruitschreed was de communautaire impasse. Zelfs onteigening van het gebouw lag ooit op tafel, maar dat voorstel werd meteen weggeveegd.

Begin dit jaar leverde Rahim Samii, voorzitter van vzw Conservamus, het renovatieprogramma en het financieringsplan af. Onder druk van de media en van de vastbesloten federale staatssecretaris, Servais Verherstraeten (CD&V), die absoluut voor een oplossing pleitte, kwam er eind september eindelijk een overeenkomst. In oktober beklonken de bevoegde ministers het langverwachte akkoord. Goed nieuws dat ze met even groot enthousiasme naar buiten hebben gehuldigd: “Een grote en onvergetelijke dag.” Vooral Pascal Smet (SP.A), Vlaams minister van Onderwijs en Brussel, verstopte zijn tevredenheid niet en noemde deze samenwerking zelfs een mooi symbool voor het nieuwe België.

Wat de toekomst brengt

De restauratie van het KCB zal naar schatting zo’n zestig miljoen euro kosten waarvan de staat en de gewesten elk eenderde zullen financieren. Dat zal via een juridisch-financiële structuur worden gerealiseerd, waarvan de drie entiteiten aandeelhouder zullen zijn. De gebouwen van het KCB zullen worden overgedragen aan deze structuur. In afwachting van de werkzaamheden verzekert de Regie der Gebouwen de veiligheid van de bezetters en de bezoekers op deze site.

Op dit ogenblik is de Regie der Gebouwen aan het inventariseren wat noodzakelijk is voor het tweede voorbereidingswerk: het masterplan voor de volledige renovatie. De studie van het masterplan moet begin 2014 van start gaan en is noodzakelijk om de exacte omvang van de renovatie te kennen en om de bedragen van latere studies en werken te berekenen. Het bouwheerschap van het masterplan werd tevens aan de Regie der Gebouwen toevertrouwd. Deze structuur zal uiteindelijk de eigenlijke studie en de start van de werkzaamheden bepalen.

De beleidsmakers kunnen niet zeggen wanneer de werkenzaamheden precies afgerond zullen zijn, maar ze mikken op 2016 als startdatum.

Gaétan Verdikt

0 Comment