Een wandeling met Paul De Knop

Paul De Knop in Centraal Station

Sandro Gonzàlez-Maseda

VUB-rector Paul De Knop is sportief. Hij wandelt dan ook heel wat af. Om het nuttige met het aangename te combineren, beent hij door Brussel om zijn universiteit vrijer, mooier en rijker te maken. De Moeial volgde hem een dag lang op de voet.

Rector De Knop gespot in voetgangers-tunnel Centraal Station

Hij had er postgevat tussen de daklozen met een extra grote kartonnen beker, met daarop de letters VUB-Foundation. Sommige mensen keken streng naar de professor en vroegen of hij niet stiekem Cara Pils zou kopen van hun gedoneerde centen, maar onze rector schudde vastberaden en ontkennend het hoofd. “Neen mijnheer, ik zit hier opdat mijn studenten zouden kunnen excelleren.” “Hoezo excelleren?”, vroeg een toevallige, kritische voorbijganger. De rector ging wat rechter zitten, plooide zijn nek ietwat naar achter opdat zijn hoofd gericht was naar de passant en antwoordde: “Op deze manier willen wij voorkomen dat we onze ziel moeten verkopen en willen we het vrije onderzoek verder doen leven. Lees de website van de VUB-Foundation er maar op na!”

De man fronste even en liet zijn schaduw zakken over de leider van onze Alma Mater. “En waar gaan die centen dan écht concreet naartoe?”, vroeg hij. De rector besloot met de titel van een liedje van Spinvis: “Ik wil alleen maar zwemmen.”

Hij had er weinig succes

Dat de rector zijn beker maar moeilijk gevuld kreeg, had weinig te maken met het vat vol goede intenties dat hij wel degelijk bij zich had. Neen, er was gewoon veel te veel volk in de voetgangerstunnel. Ook de voormalige bewoners van Residentie Gésu hadden er immers post gevat. Het was een treurig gezicht, al die misère die de steunpilaar van de vrijzinnigheid omringde. Tot overmaat van ramp werd er een kindje geboren, op nog geen twee meter van onze rector. De aandacht van de kartonnen VUB-Foundation was nu wel helemaal verdwenen en de napuffende moeder vroeg aan onze leider of kleine Josip later niet mocht komen studeren aan de VUB. Er verscheen twijfel op het gezicht van de rector. “Zolang hij niet én gaat werken én sociologie in avondonderwijs gaat studeren, is het allemaal goed voor mij”, zei de goede man.

Dan maar terug naar de campus

Dat was wat rector De Knop aan het denken was. Daar beseft men tenminste wat het belang van het vrije denken is. Terug op de campus kreeg hij een Moeial onder de neus geduwd en las hij volgend kort artikel:

Studiekring Vrij Onderzoek overweegt helemaal geen gebedsruimte. Dat laat de VO-voorzitter weten vanuit de Thermen van Spa, alwaar de denktank druk filosofeert over de toekomst van de vrijzinnigheid. Hij komt dan ook terug op zijn tussenkomst tijdens de vergadering van de Studentenraad, toen hij vroeg of hij in zijn functie van voorzitter een petitie mocht organiseren voor een gebedsruimte. “Ik was toen psychedelisch beïnvloed door een vrijzinnige inspiratieoefening”, aldus de voorzitter. “Overigens wil ik ook benadrukken dat wij hier niet met alle leden poedelnaakt liggen te zweten in de sauna op kosten van de universiteit. Wij betalen dit uit eigen zak.” Gevraagd naar een slotopmerking, besluit de voorzitter: “Maar wij willen écht geen gebedsruimte, hè! Dat moet er echt duidelijk instaan. Anders moeten wij weer in spoedvergadering samenkomen om zo’n snel afgejakkerde facebookpersverklaring onder jullie website te schrijven. Wij willen dus geen gebedsruimte.”

Opgelucht kon hij terug naar zijn kantoor

Zwarte Piet wordt doorgeschoven in prioriteitenlijst. Ondertussen, iets verderop, in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, had men belangrijker zaken aan het hoofd dan vluchtelingenproblematiek of zwembaden. Ze hadden namelijk ontdekt dat Nederland een racistische cultuur heeft en het symbool bij uitstek van dat racisme Zwarte Piet is.

Prompt werden alle middelen ingezet om dit verschrikkelijk onrecht de wereld uit te helpen. Onder impuls van de Pietitie, de snelst groeiende facebookgroep aller tijden, werd namelijk nog maar eens onderstreept waar de prioriteiten in deze wereld liggen. Een vurige aanhanger van Zwarte Piet weet wat de VN echt moeten doen: ”De werkgroep Syrië moet omgevormd worden tot de werkgroep Zwarte Jutenzak, de leden van de cel kredietcrisis moeten zich gaan bezighouden met de patriarchale rol van de Sint in plaats van de sores van de derde wereld en de specialisten inzake klimaatverandering moeten zich bezig gaan houden met een gloednieuw project: Piet 2.0: Back in Black.” Democratie op zijn best!

In een minstens even belangrijk orgaan

We hebben het natuurlijk over de Studentenraad van de VUB, daar werd er ook naarstig gewerkt. Het bestuur stelde trots haar gloednieuwe werkgroep voor: SOA. SOA staat voor Sociaal Overdraagbare Apathie en het is de nieuwste strategie van de Studentenraad. “Het probleem was dat men vroeger in de Studentenraad weleens discussieerde over de agendapunten. Men kwam dan links en rechts met allerhande argumenten en amendementen opdraven wanneer de titel van een agendapunt voorgelezen werd. Het is niet dat we een probleem met een open debat hebben, ook al is dat liefst niet met onze naam in het verslag, maar het probleem dat zich stelt is dat de Studentenraad plaatsgrijpt tijdens de middagpauze. En wat mij betreft is die gedaan om één uur. Voor al die discussie is dus geen tijd”, aldus een studentenraadslid via een sociaal medium.

0 Comment