Bestuurshervorming ULB op protest onthaald: Universiteit stuurt politie af op eigen studenten

Een interne bestuurshervorming aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) veroorzaakte vorige maand heel wat ophef. Verschillende linkse studentenbewegingen zochten de confrontatie op met het universiteitsbestuur en ook de studentenvertegenwoordigers waren niet tevreden over het nieuwe governancemodel.

Twee jaar lang werkte een werkgroep van experten quasi onopgemerkt aan een rapport over het universiteitsbestuur van de ULB. De werkgroep had de opdracht gekregen om de problemen binnen de structuren en administratie van de universiteit op te lijsten en oplossingen voor te stellen. De raad van bestuur van de Franstalige universiteit stemde onlangs in met een statutenwijziging, stap één van bestuurshervorming.

Wat zal er veranderen?

Net als de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wil de ULB een kleinere raad van bestuur. Aan de ULB bestaat die voorlopig nog uit honderd leden. Na de hervormingen blijven er twintig over. En dat is ongunstig voor de studenten, die nu per faculteit één afgevaardigde in het hoogste bestuursorgaan van de universiteit hebben. Verder staat de raad van bestuur een aantal van zijn bevoegdheden af aan de nieuwe Academische Raad. Opnieuw zoals de VUB dat ook van plan is. Die academische raad moet, zoals de naam al doet vermoeden, de beslissingen van academische aard op zich nemen. De raad van bestuur blijft dan enkel nog belast met het bestuur van de ULB.

De studenten krijgen in de nieuwe samenstelling slechts vier zetels in de Raad van Bestuur in plaats van de huidige 27. Dat betekent dat sommige faculteiten niet vertegenwoordigd zullen zijn. De studenten van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, Jeunes Anticapitalistes (JAC), studentenvakbond USE en de ULB-studentenraad (BEA), vinden dat een uitholling van de democratische universiteit. De BEA eiste dan ook formeel het behoud van de facultaire vertegenwoordiging.

Een ander punt van kritiek dat heel wat studenten delen, is het gebrek aan voorlichting over de hervormingsplannen. De univer- siteit organiseerde enkele informatie- en consultatiesessies voor de academische gemeenschap. Een statutenwijziging vereist immers een brede raadpleging van de universitaire actoren. De ULB hield echter te weinig rekening met de blokperiode en de zomer-vakantie, zo stellen de studenten. Daarom vroegen zij de Raad van Bestuur om de statutenwijziging, die op 14 oktober ter stemming moest komen, uit te stellen.

Stop de bus

Tot onvrede van de studenten verdween de statutenwijziging niet van de agenda. Ze belegden daarop een algemene vergadering om de stemming op een andere manier tegen te houden. De linkse studentenverenigingen beslisten om de Raad van Bestuurd lijfelijk te blokkeren. De studenten- vertegenwoordigers van BEA wilden niet meedoen aan de blokkade, maar beloofden wel unaniem tegen de wijziging stemmen.

Op de dag van de belangrijke vergadering verzamelden de linkse studenten zich voor aula S op campus Solbosch, waar de vergadering zou plaatsvinden. Van de bestuurders ontbrak echter elk spoor. De actievoerders kregen daarom het vermoeden dat de vergadering heimelijk verplaatst was. De bestuurders bleken kort daarop inderdaad onderweg te zijn naar een bus, die hen naar een geheime vergaderlocatie zou brengen.

Nog voordat de bus, met daarin onder andere ULB-rector Didier Viviers en andere hoge bestuurders van de ULB, kon vertrekken, wisten de studenten hem te blokkeren. Op amateurbeelden van studenten is te zien hoe de bestuursleden intussen onder politiebegeleiding in de bus stappen. Een twintigtal politieagenten probeerde vervolgens de studentenmassa uiteen te drijven. Op de beelden is ook duidelijk te zien hoe de studenten bijeengedrukt worden. De agenten trekken sommige van hen hardhandig naar de grond en één student krijgt zelfs een wolk pepperspray in het gezicht.

De bus wist uiteindelijk toch te vertrekken nadat de universiteit ook een tweede bus had ingezet. Uiteindelijk bereikte de studentenactie toch zijn doel: de vergadering werd uitgesteld. De BEA hekelde achteraf in een bericht op zijn website zowel het protest als het harde optreden van de politie tegenover de studenten.

Slechts twee dagen later, op 17 oktober, kwam de Raad van Bestuur opnieuw samen. Dit keer sprak de raad af op een geheime locatie, weg van de campus, waar protesteren niet zonder meer is toegelaten. Ditmaal werd de statutenwijziging aangenomen met 75 procent van de stemmen. De studentenvertegenwoordigers stemden tegen en hekelden daarenboven de slechte communicatie over de wijziging van plaats en tijdstip van de vergadering.

De hervormingen aan de Franstalige zusteruniversiteit van de VUB staan niet op zichzelf. Ook de VUB kondigde in april dit jaar een ingrijpende bestuurshervorming aan. De raad van bestuur van de VUB moet in de toekomst nog maar veertien leden tellen in plaats van de huidige 49. Studentenprotest aan de VUB blijft echter uit. Dat kan te maken hebben met een gebrek aan tijdige communicatie naar het studentenpubliek. Waar de ULB-studenten nog vier vertegenwoordigers behouden in de hoogste beslissingsorganen, zullen de studenten van de VUB het met slechts twee, niet rechtstreeks, maar getrapt verkozen studentenvertegenwoordigers moeten doen.

0 Comment