Nieuwe zusterstad van Brussel: Gouverneur van Brasília spreekt

Brussel heeft er sinds vorige week officieel een zusterstad bij. Op de vrijdag voor het verlengde weekend beklonken de twee steden een langbesproken samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking zal zich vooral op het vlak van onderwijs en jeugdwerking situeren. Gouverneur van het Federaal District Brasília Agnelo Queiroz heeft hoge verwachtingen van het akkoord. “Brussel staat internationaal op de kaart. Dat willen wij voor Brasília ook.”

Wanneer en hoe is het idee ontstaan om te gaan samenwerken met Brussel?

“Sinds het ontstaan van Brazilië hebben de twee landen al een goede relatie. In het begin vooral op economisch gebied. De haven van Antwerpen speelde daarin een belangrijke rol; het was de eerste haven die Brazilië toegang tot Europa gaf om er handel te drijven. In 1892 vond er een ‘ontdekkingsreis’ plaats onder leiding van de Vlaamse ingenieur en astroloog Louis Cruls om de locatie van de nieuwe hoofdstad Brasília te bepalen (Cruls staat nog altijd bekend in Brazilië als de man die Brasília letterlijk op de kaart zette, al werd de beslissing om er een hoofdstad te bouwen ruim vijftig jaar later door President Juscelino Kubitschek genomen, nvdr.). Dit zijn allemaal voorbeelden van gebeurtenissen die de weg geplaveid hebben voor verdere relaties tussen de twee landen en steden. Deze nieuwe samenwerking is hier dan ook de vrucht van.”

“Vertegenwoordigers van de twee steden plegen al enige tijd overleg. Zo vonden er afgelopen jaar al gesprekken plaats met de Belgische ambassadeur in Brazilië en kwamen we hier ook al eens op bezoek in 2011. Recentelijk mochten wij ook een delegatie uit België onder leiding van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet ontvangen. Uit die laatste onderhandelingen is het samenwerkingsakkoord tussen het Federale District Brasília en Brussel gevloeid.”

Gouverneur Agnelo Queiroz
© De Moeial

Wat is het doel van deze samenwerking?

“We willen de aandacht vooral richten op culturele en educatieve projecten. Een heel belangrijk punt van deze samenwerking is bijvoorbeeld een uitwisselingsprogramma om studenten van Brasília naar Brussel te laten gaan en andersom. Voor dat programma, dat de naam Brasília zonder grenzen draagt, is al een akkoord gesloten met het ministerie van Onderwijs. Er bestaat al een nationaal uitwisselingsprogramma voor studenten, Wetenschappen zonder grenzen, maar ons programma is enkel gericht op het onderwijs in Brasília. Er wordt ook op andere gebieden nauwer samengewerkt, zoals bijvoorbeeld op economisch vlak. Ik vergelijk dit akkoord graag met een paraplu die vele acties kan opvangen.”

Is het lokale programma net zoals het nationale programma enkel gericht op studenten die exacte wetenschappen volgen aan een universiteit?

“Neen, het kan bijvoorbeeld ook gaan over taalstages. We willen bovendien ook uitwisselingen organiseren voor studenten in het publieke middelbaar onderwijs. Vanaf volgend jaar zouden zij dan, net zoals universiteitsstudenten en onderzoekers, een uitwisseling doen van Brasília naar Brussel en vice versa. De uitwisselingen zijn niet enkel toegankelijk voor de exacte wetenschappen, maar voor alle studiegebieden.”

Kunnen we beide steden met elkaar vergelijken? Zijn er raakvlakken?

“Eerst en vooral zijn het twee hoofdsteden. Brussel is een hele belangrijke stad op internationaal gebied. Het is natuurlijk de plaats waar de Europese Unie gevestigd is en waar vele belangrijke ontmoetingen plaatsvinden. Brussel is wereldwijd een belangrijke stad. Wij willen het internationaal karakter van Brasília ook versterken. Daarom is Brussel een belangrijke partner voor ons.”

Jeugdbeleid is ook een belangrijk thema in het akkoord; hoe ziet u deze samenwerking? Is er geen sprake van twee verschillende realiteiten met elk hun specifieke problemen en potentieel?

“Het jeugdbeleid is één van de vruchtbaarste zaken van het akkoord. België heeft een rijke traditie inzake onderwijs- en jeugdbeleid. Het is een voorbeeld voor ons om het jeugdbeleid te perfectioneren. Wij moeten met onze programma’s meehelpen om de ongelijkheid te laten verdwijnen en aan iedereen de kans geven om zich te ontwikkelen. Met dit partnerschap willen wij jongeren van de openbare scholen (scholen waar voornamelijk jongeren uit lagere sociale klassen zitten, nvdr.) de kans geven om hun horizon te verbreden en nieuwe dingen te leren kennen. Het is een overheidsprogramma, de overheid zal het dus financieren. Hierdoor kunnen ook jongeren die normaal niet de mogelijkheid hebben om op uitwisseling te gaan, nu wel ervaringen opdoen in het buitenland. Hierdoor zal de kloof tussen de jongeren van publieke en die van privéscholen verkleinen.”
Gaat dit programma ook navolging krijgen in de rest van Brazilië?

“In de toekomst wel. Op dit moment is Brasília zonder grenzen het grootste lokale uitwisselingsprogramma van Brazilië. Ik ben er zeker van dat de andere deelstaten het ook gaan willen organiseren. Studenten van over heel Brazilië zullen er interesse in hebben waardoor de andere staten ook beurzen zullen creëren om jongeren ook daar de mogelijkheid te geven om andere landen, personen en structuren te leren kennen. Dit zal een zeer positief verhaal worden.”

0 Comment