Faculteit Letteren en Wijsbegeerte moet nog meer besparen dan gepland

De besparingen binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW) moeten nog zwaarder zijn dan aanvankelijk gedacht. Dat wist het faculteitsbestuur gisteren te melden aan de leden van de faculteitsraad. Hoeveel de opleidingen precies extra moeten besparen, is nog niet bekend. Van de acht VUB-faculteiten is LW de enige die moet snoeien in de uitgaven.

De letterenfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) staat onder grote besparingsdruk sinds de vakgroep Communicatiewetenschappen (SCOM) dit academiejaar verhuisde naar de faculteit Economische en Sociale wetenschappen (ES). Eerder keurde de faculteitsraad van LW dan ook een besparingsplan goed waarin een structurele besparing van 250.000 euro beloofd werd. Dat bedrag blijkt nu te laag.

“Details hebben we nog niet”, zegt vakgroepsvoorzitter van de Wijsbegeerte (FILO) Marc Van den Bossche. “Het enige dat zeker is, is dat de besparing hoger zal uitvallen dan 250.000 euro. Het vertrek van SCOM laat financieel een groter gat na dan gedacht.” Op 6 november wordt meer duidelijkheid verwacht over de besparingsvereisten.

Personeelstekort

De initiële besparing van 250.000 euro wilden de vakgroepen vooral verwezenlijken door een aantal lopende mandaten niet te verlengen. Ook door sommige professoren die met emeritaat zouden gaan niet te vervangen wilde de faculteit geld besparen. Die beslissing betekende eerder al het einde van de klassieke taal- en letterkunde aan de VUB. De grootste besparing werd immers gevraagd van de vakgroep Taal- en Letterkunde: die opleiding kost vanwege het hoge aantal benodigde professoren het meest.

De bijkomende besparing is slecht nieuws voor de faculteit. Hoe de extra besparing gerealiseerd moet worden, blijft vooralsnog onduidelijk. De rek op het personeel is er echter bij drie van de opleidingen nu al zo goed als uit. Uit de laatste visitatierapporten van de opleidingen Geschiedenis (2003), Wijsbegeerte (2005) en Taal- en Letterkunde (2010) blijkt dat er aan de VUB bij alle drie de opleidingen sprake was van een ernstig personeelstekort. Enkel Kunstwetenschappen (2008) scoorde een voldoende.

De opleiding Wijsbegeerte aan de VUB werd vorig academiejaar opnieuw doorgelicht. Uit personeelscijfers bleek toen dat er sinds het rapport uit 2005 slechts 0,475 voltijds Zelfstandig Academisch Personeel was bijgekomen. Het eindrapport van deze laatste visitatie van de Wijsbegeerte is nog niet gepubliceerd. Vermoedelijk zal echter ook dit rapport het personeelstekort aankaarten.

Toenmalig vakgroepsvoorzitter Johan Stuy sprak over die laatste visitatieronde eerder met De Moeial: “Alle vakgroepen in de faculteit Letteren zijn onderbezet, die van de filosofie in het bijzonder. Dat tekort is denk ik ons zwakste punt en is er bovendien één waar we weinig aan kunnen veranderen.” Als de faculteit gedwongen wordt om nog meer te besparen zal dat ongetwijfeld het personeel nog meer onder druk zetten.

0 Comment