Brussel en Brasília sluiten Ontbijtakkoord

Gisteren vond in de Braziliaanse hoofdstad Brasília een ontmoeting plaats tussen Agnelo Quiroz, gouverneur van het Federale District, en Vlaams minister van Onderwijs en Brussel Pascal Smet. Tijdens het ontbijt bespraken zij de mogelijkheid om in de toekomst nauwer te gaan samenwerken. Zo kwam de deelname van Vlaanderen aan het uitwisselingsprogramma van de lokale regering Brasília zonder grenzen aan bod, maar ook het stedelijk zusterschap tussen Brussel en Brasília. 8 november wordt het Ontbijtakkoord officieel beklonken in Brussel.

“Dit is een grote opportuniteit om de relaties tussen Brasília en Brussel te versterken, en vanzelfsprekend die van België en Brazilië op professioneel, cultureel, commercieel en humanitair vlak”, bevestigde gouverneur Agnelo Queiroz. Minister Smet, bijgestaan door ambassadeur van België in Brazilië Jozef Smets, complimenteerde het door Brasília opgezette uitwisselingsprogramma en benadrukte de Vlaamse interesse om een samenwerkingsakkoord te ondertekenen. Deze formaliteit is gepland op 8 november. “We zijn gelukkig om hier dit overleg te plegen. Onze grootste intentie is het bevorderen van de relatie tussen beide regeringen, en we willen van deze gelegenheid gebruik maken om banden op te bouwen, zowel federaal als lokaal”, verklaarde Smet.

Volgens het hoofd van het secretariaat Internationaal Advies van het Federale District Brasília, Odilon Frazão, is de bedoeling van het programma Brasília zonder Grenzen om studenten van het publieke Braziliaanse onderwijs de mogelijkheid te geven om te studeren aan grote academische centra in het buitenland. “Overeenkomstig hiermee, is de ondertekening van het akkoord tussen Brasília en Brussel zeer belangrijk. Deze is symbolisch, maar vertegenwoordigt een bevestiging van de samenwerking tussen ons land en België”, aldus Frazão.

Zustersteden

Het bezoek van Agnelo Queiroz aan Brussel is gepland voor november. Tijdens dit bezoek zal het samenwerkingsakkoord met onze hoofdstad ondertekend worden. De inhoud van het Ontbijtakkoord bevat de garantie op professionele vorming, culturele uitwisseling en samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied. Met de handtekeningen van de gouverneur van Brasília en de vertegenwoordiger van de stad Brussel zullen de twee steden zustersteden worden. Vanaf dan zullen ook de eerste studenten van het uitwisselingsprogramma en ambtenaren uit Brasília koers zetten richting Brussel.

Tot slot wees Belgisch ambassadeur Jozef Smets nog op de verschillende mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, stedenbouw en overheidsmanagement die dit partnership met zich zal meebrengen. De ontmoeting kon ook rekenen op de aanwezigheid van verschillende mandatarissen van het Federale District en een Belgische delegatie, waar onder andere VUB-rector Paul De Knop en Brussels associatievoorzitter Bart De Schutter deel van uitmaken.

0 Comment