Studiekring Vrij Onderzoek overweegt petitie voor gebedsruimte

De voorzitter van studiekring Vrij Onderzoek (VO), Samuel Hus, speelt met het idee om een petitie voor een ruimte voor geloofsbelijdenis te starten. Dat zei hij op de studentenraadsvergadering van 24 oktober. Het zou niet de eerste keer zijn dat er geijverd wordt voor een zogenaamde ‘stille ruimte’ op de VUB.

Op de elfde verdieping van gebouw F staat een bord dat passanten er nog eens fijntjes aan herinnert: “De VUB faciliteert of organiseert geen geloofsbelijdenis.” Een aanmaning aan studenten om de gang niet te gebruiken als gebedsruimte. De ruimte in gebouw F is overigens verboden terrein voor alle onbevoegden. In de technische lokalen staan een tank met chemicaliën voor waterzuivering en hoogspanningskasten.

Geruchten over gangen waarin de VUB islamitische studenten oogluikend zou toelaten om te bidden doen al langer de ronde op de universitaire campus. Een officiële gebedsruimte heeft de vrijzinnige universiteit echter nooit willen inrichten.

Hus organiseerde afgelopen dinsdag het debat ‘Recht op religie?’ waar een twintigtal studenten discussieerden over het beleid van de universiteit aangaande stille ruimtes. Het bord op de bovenste verdieping van gebouw F was daarvoor de katalisator. Tijdens het debat ontstond het idee voor een petitie. Binnen VO moet het idee nog goedgekeurd worden.

Eerdere pogingen

De gebedsruimte is al jaren een discussiepunt binnen de VUB-studentenraad. In mei 2010 moesten de toenmalige studentenvertegenwoordigers beslissen over de aanvraag voor een meer neutrale stille ruimte, nadat eerder de aanvraag voor een soort gebedsruimte was afgekeurd. Dat blijkt uit de vergaderverslagen. Die stille ruimte heeft het levenslicht nooit gezien. De studentenvertegenwoordigers concludeerden dat er al voldoende stille ruimtes aanwezig waren op de campus en er geen plaats was voor iets dat zij zagen als een verdoken poging om alsnog een bezinningsruimte te verkrijgen. Ook het daaropvolgend academiejaar was de discussie nog niet geluwd. Een studentenvertegenwoordigster heropende het debat en de Turkse studentenvereniging Tugra legde opnieuw een voorstel voor de stille ruimte neer bij de Studentenraad.

Ischa Lambrechts, voorzitter van de VUB-studentenraad in het academiejaar 2010-2011, verduidelijkt: “De Studentenraad was als het ware gesplitst in twee kampen: de vrijzinnigen en de pluralisten. Die laatste groep vond het belangrijk om de verschillende levensbeschouwingen aan de VUB actief te faciliteren, terwijl de vrijzinnigen geen plaats zagen voor de beoefening van levensbeschouwingen.” Het eerste voorstel werd door de studentenraad teruggestuurd naar de tekentafel.

Ook de tweede poging was nog steeds te mager. “Vooral het vastleggen van gedragsregels voor de stille ruimte lukte maar met mondjesmaat”, aldus Lambrechts. “De indieners wilden de ruimte vooral gebruiken voor de beoefening van levensbeschouwingen. Dat zou van de stille ruimte echter de facto een gebedsruimte maken.” Daarmee wilde de raad niet instemmen. Voor een derde keer moest het voorstel opnieuw bekeken worden. Die herziening is er echter nooit meer gekomen.

0 Comment