Wat er gebeurt met uw inschrijvingsgeld: Studentenraad keurt begroting goed

De Studentenraad heeft op de plenaire vergadering haar begroting voor het academiejaar 2013-2014 goedgekeurd. Een lijvig document is het niet geworden. In 45 woorden (339 tekens) wordt uitgelegd hoe 13.500 euro besteed zal worden.

In het document staat geen verdere duiding bij de geschatte uitgaveposten. Daarvoor was het wachten op een woordje uitleg tijdens de plenaire vergadering van vandaag.

Helaas wordt geduld niet steeds beloond. Reinert Roux, voorzitter van de Studentenraad, verduidelijkte enkel dat de 200 euro aan verwachte uitgaven voor ‘Vervoer’ betrekking hebben op de verplaatsingskosten naar de studentenkoepel VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten).

Ons is het daarom nog steeds onduidelijk wat er bijvoorbeeld bedoeld wordt met de kostenpost ‘Diverse diversen’. Ook gissen wij naar het hoe en waarom van het werkingscrediet (sic) voor activiteiten die blijkbaar niet eens op stapel zijn. Verder opmerkelijk is dat de catering voor de plenaire vergaderingen 15 procent van het budget uitmaakt. Ten slotte vermoeden wij dat ‘Groepsvorming’ een slinkse vernederlandsing en eufemisme is voor het jaarlijkse teambuildingsweekend, dat 11 procent van het budget krijgt toebedeeld.

Wel werd er verduidelijkt wat de basis vormde voor deze eerder robuuste berekening. Dat was namelijk het financieel verslag van de Studentenraad  van een academiejaar eerder (2012-2013) dat op diezelfde vergadering … als onvoldoende werd bestempeld. Daarom moet voormalig voorzitter Joerie Lersberghe op de volgende vergadering mondeling toelichting komen geven. Ook dit verslag bevat overigens geen enkele morele verantwoording.

0 Comment