Onderwijsnieuws

Universiteiten willen de indeling van het academiejaar veranderen. De bestuurshervorming van de VUB wordt uitgesteld met één academiejaar. De inschrijvingen verlopen nog niet zonder problemen terwijl de deadline nadert. Kringen die erkenning vragen aan de VUB, kunnen vanaf dit academiejaar aanspraak maken op een nieuw statuut.

Tweejaarlijks herexamens?

De Vlaamse universiteiten bekijken of het mogelijk is om het academiejaar anders in te delen. De huidige planning, met twee examenperiodes in januari en juni en één herexamenperiode in augustus, zou enkele belangrijke nadelen hebben en niet meer goed passen bij de huidige werkvormen.

Vicerector Onderwijs van de VUB, Yvette Michotte, is voorstander van een examenperiode voor de kerstvakantie, waarop in januari een herexamenperiode zou volgen. De eerste zittijd in het tweede semester zou dan vallen in juni, waarop in juli meteen herexamens volgen. “Wie het niet goed doet in zijn januari-examens na het eerste semester weet vandaag pas in september, dus acht maand later, of hij alsnog slaagt. Daar zit te veel tijd tussen. Studenten hebben vandaag de neiging examens naar de septemberzittijd te verschuiven, net als hun masterproef. Zo hebben profs geen vakantie meer”, aldus Michotte in De Standaard.

De Vlaamse studentenkoepel VVS bekijkt het voorstel van de universiteiten, maar staat er tot nog toe kritisch tegenover. De studenten vrezen voor massieve periodes van intensief studeren omdat eerste en tweede zit meer zouden lijken op één lange zittijd. Vooral studenten met veel herexamens zouden daardoor te maken krijgen met te zware blokperiodes.

Hervorming bestuur uitgesteld

Eind vorig academiejaar lanceerde rector Paul De Knop zijn ambitieuze plannen voor de hervorming van de bestuursstructuren op de  VUB. Zowel de hoogste bestuursniveaus als de faculteiten zouden in twee fases vereenvoudigd moeten worden. Dit jaar was volgens de eerste plannen de Raad van Bestuur aan de beurt, het hoogste bestuursorgaan van de VUB. Een academiejaar later zou het facultaire niveau volgen. Deze fasering blijkt nu op enkele problemen te stuiten, zo liet vicerector Studentenbeleid Viviane Jonckers verstaan op de plenaire vergadering van de Studentenraad van 3 oktober. “Om de afvaardiging in bijvoorbeeld de Raad van Bestuur uit te tekenen is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoe de faculteiten er na de hervorming uitzien.” De hervormingen zullen daarom in één keer worden doorgevoerd. De hertekening van de hogere bestuursorganen wordt daarom met een academiejaar uitgesteld.

Inschrijven nog niet zonder problemen

De wachtrijen voor de inschrijvingen zijn nog niet weggewerkt. Het nieuwe online inschrijvingssysteem CALI dat sinds dit academiejaar het oude systeem vervangt, loopt nog niet op rolletjes. De Studentenraad toonde zich bezorgd over de naderende deadline voor registratie van vakken op 14 oktober. De deadline wordt vooralsnog niet aangepast en de verantwoordelijke diensten proberen de dossiers van studenten met een probleem zo snel mogelijk op te lossen. Studenten die om hulp hebben gevraagd, worden gemaand geduld uit te oefenen. De wachtrij is lang, maar de dossiers zijn in behandeling. Studenten wiens inschrijving rond is en wachten op een attest, moeten zich ervan vergewissen dat ze een foto hebben opgeladen in het systeem. Zonder foto, worden de studentenkaart en het attest niet opgestuurd. Wie echt met dringende vragen zit, kan langsgaan in gebouw Y’. De Studentenraad vraagt om een redelijke houding tegenover studenten die  niet op tijd ingeschreven geraken. Studentenvertegenwoordigers zien de EHBO-post bovendien graag opnieuw openen.

Update: Inmiddels besliste de VUB om de deadline voor de inschrijving op vakken alsnog te verlengen tot 31 oktober.

Nieuw statuut voor kringen

Studentenverenigingen die activiteiten willen ontplooien op de VUB, kunnen vanaf nu erkenning aanvragen via een nieuwe procedure. De koepelorganisatie van de studentenkringen, BSG, wil kringen die vanwege hun organieke structuur geen volledige erkenning kunnen krijgen, op die manier tegemoet komen. De Studentenraad keurde het voorstel van BSG goed. De kringen die de zogenaamde functionele erkenning krijgen, zullen geen subsidie ontvangen zoals volwaardig erkende kringen, maar kunnen wel gebruik maken van VUB-infrastructuur. Zo kunnen zij bijvoorbeeld lokalen reserveren en met studenten communiceren via de gebruikelijke kanalen. Vooral internationale kringen zouden baat hebben bij deze nieuwe erkenningsmodaliteit. De beperkte erkenning is echter niet uitsluitend voorbehouden voor dit soort verenigingen. Studentenvereniging Capitant kreeg vorige zomer al een functionele erkenning van de Studentenraad. Nu is het beperkte statuut ook daadwerkelijk geformaliseerd.

0 Comment